Tapa vallavalitsuses toimuvad muudatused

Tapa vallavalitsuse liikmete arv väheneb kümnelt seitsmele, lisaks kahaneb ametnike-töötajate kohtade arv.

Liisi Kanna

Esmaspäeval toimus Tapa vallavolikogu istung, kus olid päevakavas vallavalitsuse struktuuri, liikmete arvu ning teenistuskohtade koosseisu puudutavad küsimused.

Poliitilised kohad

Praegu kuulub vallavalitsuse koosseisu kümme inimest, Tapa vallavolikogu toetas ettepanekut seda arvu vähendada ja istungil kinnitati seitsmeliikmeline koosseis. Muudatus jõustub alates 1. jaanuarist.

„Struktuur hakkab välja nägema järgmine – vallavanem, kolm abivallavanemat ja kolm vallavalitsuse liiget,“ märkis vallavanem Riho Tell.

Kolm vallavalitsuse liiget tuuakse volikogu ette detsembrikuu istungil ning vallavanema sõnul on see koalitsiooni kokkulepe, kes jääb ja kes ei jää.

Teenistuskohad

Lisaks poliitiliste esindajate tagasikutsumisele vallavalitsusest, väheneb ka teenistuskohtade arv – kaovad arendusspetsialisti, kaks infotehnoloogiaspetsialisti ja raamatupidaja koht ning 0,5 järelevalvespetsialisti kohta.

„Arendusspetsialisti ametikoht on seni täitmata. Elu on näidanud, et üks ametnik saab suurepäraselt mõlema tööülesandega hakkama, nii et ettevõtlusspetsialist täidab mõlemat ülesannet,“ selgitas Tell muudatust arendusosakonnas.

Ka finantsosakonnas ühe raamatupidaja koha kaotamine tuleneb vallavanema sõnul elust enesest. „Kui esialgu struktuuri arutasime, siis oli jutuks ka raamatupidajate koosseis. Üks argument, miks pärast ühinemist sellises kuueliikmelises koosseisu jätkasime, oli vajadus koostada pärast ühinemist kahe omavalitsuse majandusaasta aruanne. Nüüd on see etapp läbitud,“ selgitas vallavanem teise muudatuse tagamaid.

Ta lisas, et kuna juhuste kokkulangemisel otsustas pearaamatupidaja ka just elu- ja töökohta vahetada, korraldati sisekonkurss ning pearaamatupidaja asetäitja osutus valituks pearaamatupidaja kohale.

IT-spetsialistide kohtade arv väheneb aga lausa neljalt kahele. Praegugi on tööl tegelikult kolm spetsialisti, seega tuleb koondada vaid üks inimene. Infotehnoloogiaspetsilistide vähendamise üheks põhjenduseks on võimalus kasutajatuge tagada kaugjuhtimise teel.

Tapa vallavanema Riho Tell. Foto: Liisi Kanna