Haljala vallavolikogu esimeest ei umbusaldatud

Teisipäeval toimunud Haljala vallavolikogu erakorralisel istungil võeti volikogu esimehe Vello Väinsalu umbusaldamisavaldus tagasi.

Liisi Kanna

Kuu keskel peetud volikogu istungil esitati volikogu esimehe Vello Väinsalu umbusaldamise algatamise avaldus, millele olid alla kirjutanud Leo Aadel, Tea Treufeldt, Annika Hallimäe, Aide Veinjärv ja Urmas Osila.

Sel nädalal toimunud erakorralisel istungil oli esimeseks päevakorrapunktiks umbusaldushääletuse läbiviimine, kuid enne selleni jõudmist võttis Urmas Osila algatajate nimel avalduse tagasi.

„Saime aru, et meie tahe oli egoistlik ja mittevajalik Haljala valla arengule ja sellist hästitoimivat süsteemi pole ju mõtet lõhkuda. Samuti kuulub volikogu esimehele rahva jäägitu poolehoid, mida me nägime viimati Võsu küla koosolekul,“ lausus volikogu liige Annika Hallimäe.

„Vabandame volikogu esimehe ees, et tulime nõnda rumalale mõttele avaldada umbusaldust. Plaan A on lubanud selget ja läbipaistvat juhtimist ja soovime edu kaheks aastaks kõikide nende plaanide täitmisel ning selle hästi tiheda eelarvestrateegia elluviimisel,“ sõnas volinik Tea Treufeldt.

Vello Väinsalu näeb aga hääletuse ära jätmise taga teisi põhjuseid. „Ega väärt „püssirohtu“ ei saa nii sama ära raisata. Kui umbusaldamine ei oleks läbi läinud, siis järgmised kolm kuud poleks seda saanud enam teha. Nüüd võib seda järgmisel istungi taas esitada,“ kommenteeris Väinsalu.

„Kuna neil piisavalt toetust ei olnud, siis oli see plaan läbinähtav, kui ka see, et blokeerida vallale muude vajalike otsuste vastuvõtmist, kuna oli teada, et kõiki volinikke kohal ei ole ja võimalus destruktiivseks käitumiseks täiesti olemas,“ jätkas volikogu esimees.

Nimelt olid päevakorras ka valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine, mõlema dokumendi vastuvõtmiseks on tarvis poolthäälte enamust – Haljala puhul üheksat toetavat häält. Sel istungil kumbagi dokumenti vastu ei võetud.

Haljala vallavolikogu esimees Vello Väinsalu. Foto: Avo Seidelberg