Head Lääne-Virumaa inimesed!

Kandideerin Riigikokku, sest meie maakonna inimeste heaolu, elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamine, teenuste kättesaadavus nii linnas kui maal, ka väiksemate võimaluste ja madalamate sissetulekutega inimeste elujärje parandamine on mulle olulised. Rahvasaadik peab seisma rahva huvide eest. Pean oluliseks, et Lääne-Virumaa inimeste mured jõuaksid Toompeale ja lahendused maakonda. Teha on vaja koostööd kõigi omavalistsutega maakonnas, kuulata ja anda riigile tagasisidet erasektori mõtetest ning mitte unustada indiviidi, inimest.

Kandidaadid on alustanud aktiivset valimiskampaaniat ja võimalik on kohtuda ning arutleda olulistel teemadel, esitada küsimusi ja saada vastuseid. Eesti Keskerakond on loonud väga põhjaliku valimisplatvormi, mis on meie ideed ja ettepanekud Eesti inimeste toimetuleku ja heaolu parandamiseks ning ettevõtluse ning majanduse toetamiseks, julgeoleku tugevdamiseks jpm, mis tähendab, et keskerakonna kandidaatide toetamine on mõistlik.

Vähem kui üks kuu on jäänud Riigikogu 2023. aasta valimisteni. Valimispäev on 5. märts, eel- ja e-valimisnädal algab 27. veebruaril, kus kõigi teie arvamus, teie valik ja otsus loob järgnevate aastate Eesti. Kutsun teid kindlasti valimistel osalema, mitte jätma otsuse tegemist teiste hooleks ning toetage inimest, keda usaldate ning peate vääriliseks oma maakonna esindajaks. Ausus, töökus, koostöövalmidus ning -tahe on kindlasti olulised märksõnad. Kõige selgem, ausam, aga ka lihtsam lubadus on, et valituks osutudes teen südamega tööd kogu maakonna heaks nii nagu olen teinud tööd linnapeana. Teie toetuse eest olen siiralt tänulik!

Austusega,

Triin Varek

Rakvere linnapea

*alandame ravimite ja toidukaupade käibemaksu *kehtestame astmelise tulumaksu *tõstame ka esimese ja teise lapse toetusi *tõstame pensioni *toetame riigieelarvest kohalikele omavalitsustele teede ja tänavate remondiks lisaraha eraldamist *suuname tervishoidu lisaraha ravijärjekordade lühendamiseks *B-kategooria autojuhiload riigi toetusega koolilõpetajale

KE valimisplatvormiga saab tutvuda siin: https://www.keskerakond.ee/et/45-hetkel-oluline/110-riigikogu-2023.html