JCI Rakvere noortekojal on uued juhid

Möödunud nädalavahetusel toimus JCI Rakvere noortekoja uue juhatuse pidulik ametisse vannutamine – JCI Rakvere 2020. aasta president on Üllar Õis ja asepresident Kaspar Lood.

Mittetulundusühing JCI Rakvere on osa rahvusvahelisest ettevõtlike noorte võrgustikust (Junior Chamber International), kuhu kuuluvad aktiivsed 18–40-aastased ettevõtjad, juhid ja professionaalid.

President Üllar Õis ja asepresident Kaspar Lood tänavad ja tunnustavad 2019. aastal koda juhtinud Anne-Mai Raivetit tehtud hea töö eest.

„Eelolev aasta on koja uuele juhtkonnale liikmeskonna kasvatamise ning koja nähtavuse suurendamise aasta,“ määratles koja värske president Üllar Õis lähiaja põhilisi töösuundi.

Kaspar Lood lisas: „Koda soovib olla sillaks aktiivsete Lääne-Virumaa noorte ja ettevõtjate vahel.“

„Osalemine kohaliku noortekoja vabatahtlikus töös võimaldab luua üle-eestilisi ning rahvusvahelisi mitmekülgseid kontakte, oma isikliku professionaalse suhtevõrgustiku loomiseks,“ selgitas koja president Üllar Õis vabatahtlikkuse kasu koja aktiivsetele liikmetele.

JCI pakub oma liikmetele soodsat keskkonda juhtimisoskuste, sotsiaalse vastutustunde ja ettevõtlikkuse arendamiseks ning rahvusvahelise suhtevõrgustiku loomiseks. Organisatsiooni kuulub ligi veerand miljonit liiget üle maailma. Eestis on JCI esindatud seitsmes linnas kokku 500 liikmega.

Märkimisväärne üritus toimus JCI-l eelmise aasta novembris Tallinnas, 4200 osalejaga JCI Maailmakonverents, mis on ühtlasi läbi aegade suurim konverents Eestis.

Kuulutaja

Vasakult: JCI Rakvere 2019. aasta president Anne-Mai Raivet ning 2020. aasta president Üllar Õis ja asepresident Kaspar Lood. Foto: Kaire Mäe