Kadrina sai vallavanema

vallavanema valimine 1
Viimaks jõudis Kadrina volikogu üksmeelele ning valis omavalitsuse juhiks Kairit Pihlaku.

Liisi Kanna

Endine Rakvere abilinnapea, praegune ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Urve Palo nõunik Kairit Pihlak oli üheks volikogule esitatud kandidaadiks ka eelmisel Kadrina vallavolikogu istungil, mil seati üles kaks avaliku konkursi käigus sõelale jäänud kohataotlejat. Teiseks kandidaadiks oli siis, 21. aprillil toimunud hääletusel Laekvere endine vallavanem Aarne Laas.
Pihlak kogus toona rohkem hääli (esimesel hääletusel olid tulemused 8 : 6 tema kasuks ja teisel 8 : 7), kuid kuna häälteenamust ei saavutatud, jäi juht valimata.
Uus katse tehti 2. aprillil ning sedapuhku õnnestus vallavanema valimine esimesel hääletusel ja protsess kulges ladusalt.
Pihlaku kandidatuuri esitas volikogu esimees Madis Viise. Rohkem kandidaate üles ei seatud. Pihlak pälvis volinike ühehäälse toetuse – 19 volikogu liikmest viibis istungil 18, kes kõik poolthääle andsid.
Kairit Pihlak nentis pärast tulemuste selgumist, et resultaat ei olnud tema jaoks üllatuslik. „Otsus oli nii ükshäälne – see on ikkagi volikogu omavaheliste läbirääkimiste tulemus. Ja ma olin kursis, kuhu suunda asjad siin liiguvad,“ sõnas vastne vallavanem, lisades, et samas ei saa poliitikas kunagi milleski enne täiesti kindel olla, kui sedelid üle loetud.
Tuleviku suhtes oli Pihlak optimistlik ning koostöö osas volikogu liikmetega äärmiselt lootusrikas.
Kohe järgmisel hommikul äsjavalitud vallavanem siiski ametisse ei astunud. Volikogu istungi üheks päevakorrapunktiks oli ka vallavanema asetäitja volituste pikendamine 10. aprillini. Volikogu esimees Madis Viise selgitas, et volitusi oleks pidanud pikendama igal juhul – nii siis, kui valimine oleks läbi kukkunud kui ka õnnestumise korral, sest vallavanem ei saa esimesest päevast ametisse astuda. Asetäitja kohustes jätkab seniks Jaan Stern.
Järgmiseks volikogu istungiks 11. aprillil tuleb moodustada vallavalitsus, mille koosseisu vallavanem siis volinikele esitab. „Pärast seda on kõik tööorganid loodud ja saab tegutsema hakata,“ märkis Pihlak.
Madis Viise avaldas uue vallavanema ametisse astumise üle heameelt. „Loomulikult ma olen õnnelik. Kui augud on täitmata, siis on hea, kui need lõpuks ikkagi täis saavad,“ sõnas volikogu esimees, nentides, et eks vallavanema puudumisega jäävad ikka üles mõned teemad, mis vajaks lahendamist.
„Paljud vallavanema kohustused on tulnud teistel inimestel ära teha,“ jätkas Viise. „Õnneks on meil olnud väga tugev ja suurte kogemustega asetäitja.“
Kairit Pihlak nentis, et on kandideerimise protsessi käigus suhelnud palju Kadrina elanike ja volikogu liikmetega ning peamised töös olevad küsimused on talle teada. „Samas valla juhtimisega on nii, et ei saa võtta ühte asja ja sellega tegeleda – kõik peab olema tasakaalus ja kõik valdkonnad arenema,“ lisas ta.
Esmajoones lubas äsjavalitud vallajuht võtta ette eelarve ja vaadata iga seal seisva numbri taha. „Eelarve koondab kõik teemad ning sealt tulevad välja ka esmased probleemkohad,“ sõnas Pihlak.

Kairit Pihlak tänas volikogu usalduse eest ja avaldas lootust, et tulevane koostöö saab olema sujuv. Foto Liisi Kanna