Riik aitab parandada maaperede elutingimusi

MajaLääne-Viru maavanem kuulutab alates 1. aprillist avatuks hajaasustuse programmi 2014. aasta vooru. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru, Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse, ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2014.

Samuti peab taotleja leibkonda kuuluma taotluse esitamise hetkel vähemalt üks kuni 18aastane (k.a) isik või kuni 35aastane (k.a) määratud puudega isik, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on majapidamine, millele toetust taotletakse, ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2014 (või alates sünnist, kui see on hilisem). Taotlusel võivad olla kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni 18aastase või kuni 35aastase (k.a) määratud puudega isiku leibkonda kuulumise nõue.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi: veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33 protsenti ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2008-2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 2. juuni 2014.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.

Programmi maakondlik kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Mari Koppel, tel 325 8013, e-post mari.koppel@laane-viru.maavalitsus.ee.

Hajaasustuse programmi 2014. aasta vooru infopäev toimub 10. aprillil algusega kell 15 Lääne-Viru maavalitsuses.