Koostatakse Lääne-Virumaa terviseprofiili

dav
dav

Möödunud reedel toimus esimene töökohtumine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) juurde moodustatud maakondlikul tervisenõukogul. Nõukogu peamiseks eesmärgiks on kujundada tervikpilt maakonna tervise ja heaolu olukorrast ning arendada ja luua maakonna elanike jaoks tervislik elukeskkond.

Nõukogu esinaiseks valitud VIROLi turvalisuse ja rahvatervise spetsialisti Kaidy Aljama sõnul on nii maakonna kui kogu Eesti tervise ja heaolunäitajad muret tekitavad. „Näiteks iga neljas Eesti 1. klassi laps on ülekaaluline või rasvunud, erinevad sõltuvust tekitavad ained nagu kanep, mokatubakas, alkohol jm on noorte seas üha populaarsemad. Probleeme on palju, mis lahendamist vajavad,“ sõnas Aljama.

Esimesel kokkusaamisel anti ülevaade Lääne-Virumaa tervisenõukogu eesmärkidest, rollidest ja esmastest ülesannetest, lepiti kokku edasistes praktilistes sammudes ning vaadati üle 2018. aasta tööplaan.

„Üheks kõige olulisemaks tegevuseks sel aastal on Lääne-Virumaa tervise/heaoluprofiili koostamine. Profiili tulem aitab seada fookust järgmiste aastate jaoks ning selle järgi koostatakse tegevuskava. Profiil peaks koos tegevuskavaga valmis olema 15. oktoobriks,“ tutvustas esinaine tänavusi plaane.

„2018. aasta oluline tegevus on koostöövõrgustike (eeskätt kohalike omavalitsuste) võimestamine ning suunamine teadliku tervisedendamise poole,“ jätkas ta.

„Rääkides lähiajal toimuvatest üritustest, mis aitavad täita väiksemaid eesmärke, kuid pole suunatud niivõrd tervisekäitumise muutustele, siis 26. mail toimub Põhjakeskuses ohutuspäev ning juuni alguses lastelaager „Kaitse end ja aita teist“,“ lisas Aljama.

Varasemalt tegutses nõukogu Lääne-Viru maavalitsuse juures. Eelmiste aastatega võrreldes on täienenud liikmete arv. Kui varem kuulus nõukogusse 12 inimest, siis nüüd on lisandunud esindaja igast omavalitsusest ning liikmeid on kokku 20.

Lisaks omavalitsustele osalevad tervisenõukogu töös Päästeameti Ida päästekeskus, Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuur, Kaitseliidu Viru malev, Maanteeamet, Lääne-Virumaa lasteaedade ja koolide tervisedenduse koordinaatorid, Rakvere Sotsiaalkeskus, Rakvere Haigla ja Lääne-Virumaa Spordiliit.

„Tegemist ei ole suletud nõukoguga, vaid vastavalt vajadusele kaasame erinevaid osapooli – noori, teisi asutusi, MTÜsid jne,“ täpsustas Aljama.

Liisi Kanna

Maakondliku tervisenõukogu esimene kohtumine.

Foto: erakogu