Kaks Lääne-Virumaa haridusasutust said rahasüsti

Rakke lasteaia arhitektuurikonkursi võidutöö. Foto: Arhitekt Must

Riigi tugiteenuste keskus toetas 2023. aasta taotlusvoorus15 kohalike omavalitsuste üksuste liginullenergiahoonete ehitamise projekti kokku 26 453 206 euroga. Teiste hulgas said rahastuse Väike-Maarja ja Haljala vald.

Rakke lasteaed

Väike-Maarja vallavalitsus sai riigi tugiteenuste keskuselt rahastusotsuse kogusummas 2,3 miljonit eurot, et ehitada Rakke lasteaia liginullenergiahoone.

Hoone eeldatav maksumus on 3,5 miljonit eurot, millest toetus katab 2,3 miljonit. Täpne maksumus selgub hankemenetluse järel.

Projekti eesmärk on oluliselt vähendada Väike-Maarja valla energiakulutusi ning luua kaasaegne, laste arengut toetav keskkond. Rakke lasteaia liginullenergiahoone peaks valmima hiljemalt 2026. aasta oktoobriks, ehitustööde leping sõlmitakse hiljemalt veebruariks 2025. Esmalt jätkatakse projekteerimistöödega ja hilissügisel kuulutatakse välja ehitustööde hange.

„See samm on osa Väike-Maarja valla laiemast strateegiast keskkonnasõbralike ja energiatõhusate hoonete rajamisel,“ sõnas valla arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ja lisas, et Rakke lasteaia liginullenergiahoone peaks mitte ainult vähendama hoone ülalpidamiskulusid, vaid toetama ka kohalike teenuste arengut ja säästlikumat korraldamist.

Lisaks on oluline märkida, et uus hoone on tihedalt seotud kohaliku kogukonna ja omavalitsuse vajadustega. Arhitektuurikonkursi võitnud ja lasteaia projekteerinud Arhitekt Must OÜ on püüdnud luua mitmekülgseid ja funktsionaalseid ruume, mis toetavad kaasaegseid õpimetoodikaid ja sotsiaalseid norme.

Uue lasteaiahoone ruumide kavandamisel on lähtutud funktsionaalsusest ja ruumisäästlikkusest, püütud leida lahendusi, mis võimaldavad ruumide mitmeotstarbelist kasutamist (ristkasutus, tegevusnurgad, koridori vm ühendusala kasutamine ekspositsioonipinnana või õppimisalana) ja hilisemaid muutmisvõimalusi.

Rakke lasteaed Leevike, mis on rajatud juba 1975. aastal 140-kohalisena, on olnud oluline osa kohalikust kogukonnast. Uus liginullenergiahoone mitte ainult ei vasta kaasaegsetele energiatõhususe standarditele ja vähenda hoone ülalpidamiskulusid, vaid loob ka inspireeriva keskkonna laste kasvamiseks ja õppimiseks.

See samm on oluline verstapost Väike-Maarja valla teekonnal säästliku tuleviku poole ning näitab omavalitsuse pühendumust keskkonnasõbralike lahenduste rakendamisel ja kogukonna heaolu edendamisel.

Kui sellel aastal teostatakse Väike-Maarja lasteaiahoone energiatõhususe tööd, järgmisel aastal alustatakse uue Rakke lasteaia ehitustöödega, siis järgmise olulise objektina ootab rahastusotsust kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise meetmesse esitatud projektitaotlus Väike-Maarja gümnaasiumi energiatõhususe tööde teostamiseks.

Võsu lasteaed-koolimaja

Positiivse rahastamisotsuse sai ka Haljala vallavalitsuse esitatud projektile „Võsu lasteaed-koolimaja I etapi ehitus“. Kooli- ja lasteaiahoone esimese etapi ehituse esialgne maksumus on 5,2 miljonit eurot, millest riigipoolne toetus moodustab 2,07 miljonit eurot. Lõplik ehitusmaksumus selgub peale hankemenetluse läbiviimist.

Võsu kooli- ja lasteaiahoone ideekonkursi võidutöö. Foto: OÜ Kolm Pluss Üks

Haljala vallavanema Anti Puusepa sõnul on selle projekti nimel paljud tööd tehtud ning rahastamisotsus tähistab protsessis vahefinišit: „Saame tänase otsuse valguses astuda järgmise sammu eesmärgi suunas kaasajastada kogu valla haridustaristu. Samuti on Võsu kooli ja lasteaia uue juurdeehituse näol kindlasti tegemist olulise investeeringuga piirkonna arengusse,“ sõnas vallavanem ning lisas, et suurem töö seisab nüüd ees, kuid täna on põhjust rõõmustamiseks.

Vallavanema sõnul on projekti puhul valla tänases finantsolukorras tegu arvestatava väljakutsega. „Õnneks on meil Võsu-Käsmu piirkonnas mitmeid hinnalisi kinnistuid, mille müügist saadava tulu investeerime projekti omaosalusena piirkonda tagasi,“ sõnas Puusepp.

Esimese etapi tööde käigus rajatakse Võsule kaasaegne lasteaia- ja koolihoone juurdeehitus. Ehitustööd peavad olema lõppenud 2025. aasta sügiseks.

Kuulutaja