Keskkonnaamet tähistab eesti keele aastat keelepäevadega

Keelepäevad toimuvad 28. novembrist 8. detsembrini Alutaguse, Karula, Lahemaa, Matsalu, Soomaa ja Vilsandi rahvusparkides.

Haridus-ja Teadusministeerium on kuulutanud 2019. aasta eesti keele aastaks ja ÜRO põlisrahvaste keelte aastaks. Ka eesti keel on põlisrahva keel, mis kannab meie piirkonna ajalugu, kultuuripärandit ja mälu. Seetõttu tuleb meil eesti keelt ja sellega seotud piirkondlikke murdeid õpetada ka järgmistele põlvedele, et need teadmised ja väärtused edasi kanduksid.

„Keskkonnaamet korraldab rahvusparkides keelepäevi, kus tutvustatakse kohalikke murdeid, et julgustada inimesi neid rohkem kasutama ja elus hoidma. Sarnaselt elurikkusele on ka keelterikkus suur väärtus ühiskonnale. Usume, et lisaks loodusele on ka keel väga oluline rahvuspargi ja kohaliku kogukonna enesemääratlemisel ning selle aktiivne kasutamine aitab säilitada eesti keele mitmekesisust,“ ütles Leelo Kukk, Keskkonnaameti peadirektori asetäitja.

Eesti rahvuspargid on loodud looduse ja kultuuripärandi kaitseks. Elurikkuse ja maastike ilu oma rahvusparkides oleme kõik kogenud. Üha enam märgatakse neis paigus ka väärtuslikku kultuuripärandit, mida tuleb tutvustada ja elus hoida.

Keelepäevad rahvusparkides

Vilsandi rahvuspargist kogunetakse 28. novembril kell 16 Kihelkonna rahvamajas, et ammutada teadmisi Eesti Keele Instituudi vanemleksikograafi Marja Kallasmaa uurimusest Loode-Saaremaa kohanimede ja murde kohta. Lisainfo: Krista Kallavus, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist, +372 5226 139

Matsalu rahvuspargi Rõude külamajas õpitakse 29. novembril alates kella 16-st Eesti Keele Instituudi teaduri Mari-Liis Kalviku juhendamisel Lääne-Eesti murdekeelt.Lisainfo: Krista Kallavus, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist, +372 5226 139

Alutaguse rahvuspargis kõneleb 6. detsembril kell 13 Anne Nurgamaa Alutaguse murdemaastikest ja poluvernikute keelest. Pärast loengut toimub matk Jõuga kääbaste ehk kalmude juurde. Lisainfo: Ave Paulus, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist, +372 5332 7893

Karula rahvuspargis Kaika seltsimajas räägib Evar Saar 6. detsembril kell 18 Karula keelest ja vanadest kohanimedest. Lisainfo: Lilian Freiberg, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist, +372 5172 646

Lahemaa rahvuspargis peetakse 7. detsembril algusega kell 13 rannakeele päeva. Toimuvad mitmed loengud ja ülesastumised ning tutvutakse meie vanima regivärsikeele Pohiranna sõnaraamatuga. Loomulikult saab ka ise õppida regilaule laulma. Lisainfo: Ave Paulus, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist, +372 5332 7893

Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses Tõramaal tähistatakse 8. detsembril rahvuspargi 26. sünnipäeva. Sel puhul kõneleb kell 14.30 professor Karl Pajusalu Soomaa ja selle lähikonna põliskeeltest. Lisainfo: Sandra Urvak, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist, +372 552 7726

Kõik üritused on tasuta. Täpsem info rahvusparkide keelepäevadest on leitav kaitsealade kodulehelt www.kaitsealad.ee.

Kuulutaja

Rannarahvas Leesi kooli õuel 1925. aastal. Foto: Karli Lambot