Kõnnime koos tervise heaks!

Gruppides jalutatakse koos üks kord nädalas, mõõdukas tempos umbes 45–60 minutit. Foto: MTÜ Kõnnime Koos

Tervise arengu instituudi 2022. aasta statistika kohaselt liikus Eestis regulaarselt vähem kui pool elanikkonnast (45,2 protsenti). Igal teisel inimesel on ülekaal. Tõusvas trendis on vaimsete probleemide esinemine, eriti just noorte seas. Üheks lihtsaks ja tõhusaks meetmeks nii füüsilise kui vaimse tervise probleemide ennetamiseks ja leevendamiseks on kõndimine. See on kõige kättesaadavam liikumisviis, mis ei nõua erilisi oskusi ega varustust. Koos kõndides on kasu veelgi suurem.

Retsept paljude haiguste vastu

Kõndides väheneb südame-veresoonkonna haigustesse jäämise risk. Selline liikumine suurendab aeroobset võimekust ja vähendab vererõhku, vööümbermõõtu, kehakaalu ning keha rasvaprotsenti. Kõik see rõhutab kõndimise keskset rolli füüsilise aktiivsuse edendamisel tervise nimel. Kõndimine toetab vaimset tervist, aidates eelkõige paremini toime tulla emotsionaalse stressiga.

Koos kõndimine on kombinatsioon sotsiaalsusest ja füüsilisest koormusest. Uuringud näitavad, et jalutusgruppides osalejatel on pärast jalutust rahulik enesetunne, hea meeleolu ja väheneb üksindustunne. Uuringutulemuste kohaselt võib jalutusgruppides osalemine olla tõhus ja potentsiaalne mittekliiniline meede vaimse tervisega tegelemiseks.

Pikendab tervena elatud aastaid

Kiiresti vananevas ühiskonnas on tervena vananemisest saanud tõeline väljakutse. Eakate seas läbiviidud jalutusgruppide uuringus selgus, et koos jalutades paraneb sotsiaalsus, ühtekuuluvustunne ja igapäevane aktiivsus, võrreldes nendega, kes jalutavad iseseisvalt.

Füüsilise tegevuse ja eriti kõndimise soodustamine on peamine strateegia, mis aitab kaasa vanemate täiskasvanute tervislikule vananemisele. Eakamatel inimestel on levinud probleemiks ka kognitiivse võimekuse langus, mis võib olla suuresti seotud vaimse tervise probleemidega.Seega võivad jalutusrühmad olla suureks abiks ka dementsuse ennetamisel ja leevendamisel.

Kõnnigrupid üle maailma

Juhendatud jalutusgrupid on olnud mitmeid aastaid erinevates riikides toimiv ühiskondlik algatus ja terviseriske ennetav meede. USA-s algatati kardioloogide poolt 2005. aastal jalutusgrupid „Walk with a doc“ („Jalutuskäik arstiga“). Arst teeb lühikese ettekande mõnel terviseteemal ja viib seejärel osalejad omas tempos jalutuskäigule. See populaarne algatus on laienenud üle kogu maailma. „Walking for health“ („Jalutamine tervise heaks“) on Inglismaal suurim tervisejalutajate võrgustik, kuhu kuulub üle 360 jalutusgrupi üle terve riigi.

Jalutusgrupid ootavad liitujaid

Eestis alustas juhendatud jalutusgruppide programm „Kõnnime koos“ 2022. aasta jaanuarist ning tänaseks tegutseb 18 sinna alla kuuluvat jalutusgruppi üle terve Eesti. Jalutatakse koos üks kord nädalas, mõõdukas tempos umbes 45–60 minutit. Grupijuht valib sobiva teekonna, juhib tempot ja arutelusid. Lisaks teavitab osalejaid kohtumise ajast ja kohast, motiveerib kaasa lööma ja täiendavalt iseseisvalt liikuma. Jalutusgrupis osalemine on tasuta.

Ühiselt kõndides on motivatsioon ennast liigutada kõrgem – koos on tore ja turvaline, sest grupp toetab. Lisaks kaasneb vastutus, sest oled andnud endale ja teistele lubaduse osaleda. Jalutusgrupis saab mõnusalt suhelda huvipakkuvatel teemadel, avardada silmaringi ja leida sõpru või lausa sõpruskonna!

Jalutusgruppidega on oodatud jooksvalt liituma kõik soovijad, sõltumata vanusest ja füüsilisest võimekusest. Registreeruda saab www.konnimekoos.ee lehel.

Maarja Randväli (RN, MA),

MTÜ Kõnnime Koos juhatuse liige