Vinni-Pajusti päevakeskuses koguneti tervist edendama

Foto: Georg Kaasik

5. aprillil toimus Vinni päevakeskuses Vinni-Pajusti raamatukogu ja tervisekassa koostööna vestlusring, mille raames kõneldi emakakaela-, rinna- ja jämesoolevähi sõeluuringutest, et juhtida tähelepanu oma tervise eest hoolitsemisele.

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta kindlas vanusegrupis naistele ja meestele. Eestis viiakse läbi kolme sõeluuringut – rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi varaseks avastamiseks.

Kuigi sõeluuringul osalejate arv on Eestis viimaste aastate jooksul järk-järgult tõusnud, on siiski vaja veel teavitustööd teha. Selleks, et sõeluuringud oma eesmärki täidaks, peaks uuringul osalema vähemalt 70% kutsututest. Eestis jääb hõlmatus aga alla selle – 2021. aastal oli rinnavähi sõeluuringu hõlmatus 60%, emakakaelavähi sõeluuringu osalus 44% ja jämesoolevähi skriiningu hõlmatus 49%.

„Näeme ühe mõjusa viisina mikrokogukondade kõnetamiseks Eesti raamatukogusid, sest neist on saanud piirkonna keskus, asumi süda ja elanike kooskäimise koht, mis lisaks kirjanduse valikule pakub võimalust saada kokku ning rääkida elulistel ja kogukonna jaoks olulistel teemadel. Raamatukogude kaudu saame kogukondi kõnetada veelgi paremini ja vahetumalt, viies sõnumi inimeselt inimesele,“ sõnas tervisekassa spetsialist Evelin Kruusalu.

Vinni päevakeskuses toimuval vestlusel osalesid Põhja-Eesti regionaalhaigla naistearst Aleksandra Šavrova ning tervisekassa piirkondlik tervisedendaja Evely East. Oma kogemusest võitluses jämesoolevähiga räägib Raimond Saks. Üheskoos tutvustati sõeluuringute tausta, räägiti nende vajalikkusest ja uuringule registreerimisest. Kuulajatel oli võimalus ka küsimusi küsida ning neile vastuseid saada.

„Meil on hea meel, et saame anda oma panuse olulise sõnumi levitamisesse. Raamatukogu külastajate seas on palju sõeluuringu sihtrühma kuuluvaid inimesi, aga neid, kelle lähedased või tuttavad kutsutute hulka kuuluvad, on veelgi rohkem. Saime omalt poolt vestlusringiga teavitustöö lumepalli veerema panna,“ ütles Vinni-Pajusti raamatukogu juhataja Ere Tammeorg.

Lisaks Vinni-Pajustile toimuvad vestlusringid ka Palivere ja Põlva raamatukogus, vastavalt 12. aprillil kell 18 ja 3. mail kell 13.

Emakakaelavähi sõeluuringule on 2023. aastal kutsutud 30–65-aastased naised, rinnavähi sõeluuringule oodatakse 50–68-aastaseid naisi ning jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühm on 60–68-aastased mehed ja naised. Sõeluuringule on oodatud ka ravikindlustamata isikud ning teenus on nende jaoks tasuta. Rinnauuringule saavad naised minna ka siis, kui nad ei kuulu sõeluuringu sihtrühma. Rohkem infot leiate www.tervisekassa.ee/soeluuring.

Kuulutaja