Kooreüraskid hävitasid Äntu matkaraja äärse kuusiku

matkarada-1

Tänavu kevadel on Äntu matkaraja Sinijärve ja sealse telkimisplatsi vahetus läheduses RMK maadel kavas läbi viia raietööd. Raietööde põhjuseks on hariliku kuuse ulatuslikud kooreüraskikahjustused, mis on hävitanud Sinijärve-äärse kuusiku.

Ligikaudu kolme hektari suurusel maa-alal teostatakse sanitaar-lageraie, mille käigus raiutakse maha kõik kahjustatud kuused. Alles jäetakse männid, lehtpuud ja säilikpuude eesmärki täitvad puud. Pärast raietööde lõppu taasmetsastatakse maa-ala hariliku männiga.

Milleks on raietöö vajalik? Tänase seisuga on telkimisplatsi ümbritsev ala praktiliselt hävinud. Augustis 2010 tekitas torm Äntu maastikukaitsealale hulgaliselt kahju ning osaliselt sai tormist kahjustada ka järvede ümbrus. Kuna tormimurrud on järvede ümbruses koristamata, siis on see soodustavaks teguriks kuuse-kooreüraski tekkele ja levikule. Viimase kolme aasta jooksul on üraskite kahjustatud maa-ala suurenenud märgatavalt. Kuuse-kooreüraski uue põlvkonna lendlus algab tavaliselt juuni alguses. See on aeg, millal kahjurid asustavad ja munevad uue põlvkonna kahjustuse läheduses väliselt tervetele puudele. Üheks kahjustuse leviku tõkestamise mooduseks on kahjustatud puude raiumine enne juunikuud. Raie käigus viiakse koos metsamaterjaliga metsast ära ka kahjurputukate rajatud haue. Seega peab kahjustuskollete likvideerimisega alustama kevadel, vastasel juhul levib kahjustus edasi ning järvi ümbritsevad kuusikud võivad lõplikult hävineda.

 

Kuulutaja