Kuidas möödusid jaanipühad politseil ja päästjatel?

Foto: arhiiv / Rakvere politseijaoskond

Jaanid olid politseile töised, kuid suuremaid avaliku korra vahejuhtumeid ei toimunud. Enim tuvastati rikkumisi liikluses, kus juhid ületasid kiirust ja istusid alkoholijoobes rooli.

PPA operatiivjuht Tago Trei ütles, et suures pildis möödusid jaanipidustused rahulikult. „Küll aga ei saa seda öelda liikluses toimuva kohta,“ tõdes operatiivjuht, tuues välja, et traagilisi liiklusõnnetusi jaanide eel ja ajal oli kokku kolm, milles hukkus kolm inimest, kellest üks oli laps.

Politsei jaoks oli 23. ja 24. juunil väljakutseid tavapärasest rohkem, kuid raskete tagajärgedega avaliku korra sündmuseid ei toimunud. Politseinikud teenindasid nendel päevadel kokku ligikaudu 2020 väljakutset ning enamikel kordadel olid juhtumid seotud alkoholi liigtarvitamisest tekkinud olukordadega. „Näiteks ühel juhul sai politsei väljakutse Lääne-Viru maakonda Tapa valda, kus elukaaslaste vahel tekkis tüli peolt ära mineku osas ning mees lõi korduvalt oma naist. Mees peeti kinni ja tema pidustused lõppesid jaoskonnas,“ kirjeldas Trei.

Perevägivalla juhtumeid tuvastas politsei 22.–24. juunil kokku 178, neist 77 Põhja-Eestis, 33 Ida-Eestis, 26 Lõuna-Eestis ja 22 Lääne-Eestis.

Vahemikus 22.–24. juuni kontrollis politsei pea 29 000 juhi kainust, kellest 110 olid alkoholijoobes. Politsei tabas ka 152 kiiruseületajat. Viimaste rohkuse poolest paistis silma Põhja-Eesti, kus peeti kinni 99 kihutajat. Roolijoodikute osas tõusis aga esile Lõuna-Eesti, kus tabati 71 joobes juhti. Kainestamisele viidi pidustuste aegu üle Eesti aga 89 inimest.

Päästeameti teatel möödus jaaniõhtu nende jaoks rahulikult. 24. juuni hommikuse seisuga, mil kõige aktiivsem lõkete tegemise aeg seljataga, olid päästjad ööpäeva jooksul üle Eesti ühtekokku saanud 72 väljakutset, millest 46 oli seotud jaanituledega. Päästeameti vabariigi vastutava Erkki Põllu sõnul olid inimesed enamasti teadlikud tuleohtliku aja reeglitest ning käitusid vastutustundlikult. „Päästjad tuvastasid küll mitmeid lõkkeid ja grille, mis hoolimata tuletegemise keelust metsa või RMK alale tehtud oli, kuid mis pärast selgitustööd kustutati,“ lausus ta.

Suuremaid maastikupõlenguid ei olnud. Kahel korral läks lõkkest põlema ümbritsev kulu, kuid põleng saadi kiiresti kontrolli alla. Lisaks tegid päästjad terve jaanilaupäeva jooksul üle Eesti ligi 100 lõkkepatrulli, mille käigus tuvastati mitmeid väiksemaid rikkumisi, kuid enamasti lahenesid need rahulikult.

Liisi Kanna