Tapa vallavalitsusse luuakse uusi teenistuskohti

tapa vallavalitsus

Tapa ja Tamsalu ühinemisel moodustunud uue vallavalitsuse koosseisus hakkab olema 65 teenistujat, teiste hulgas kolm abivallavanemat. Muudatuste abil loodetakse pakkuda paremat teenust.

Liisi Kanna

Tapa vallavolikogu viimatisel istungi otsustati ära uue vallavalitsuse struktuur ja koosseis, mis asub sellisel kujul töösse järgmise aasta algusest. Muudatuste järel hakkab teenistujaid olema mõnevõrra rohkem kui praegu veel tegutsevates Tapa ja Tamsalu vallavalitsustes kokku.

Tapa vallavanem Alari Kirt nentis, et kuigi haldusreformi eesmärgiks oli avalikus sektoris töötavate inimeste arvu vähendamine, ei ole ta hetkel nõus sellega kaasa minema. „Mõne aasta pärast ehk küll, kui asjad on hakanud paremini toimima,“ sõnas Kirt, lisades, et praegu ei osata ka päris täpselt ette näha, millised ülesanded omavalitsustele veel tulevad. Alles eelmise aasta lõpus arvati, et vallavalitsuses töötavate inimeste arv väheneb, kuid ka riigi otsused olid siis veel lahtised – ka kinnitus maavalitsuste sulgemise kohta tuli alles tänavu aasta alguses.

Kuid milleks kolm abivallavanemat? Saavad ju suurem osa omavalitsusi hakkama väiksema arvuga.

„Tahame pakkuda paremat teenust. Mõlemad vallavalitsused töötasid siiani säästurežiimil,“ kommenteeris Kirt. „Tegime ettenähtud tööd ära, aga teenuste osas ei arenenud me kusagile. Tahame olla arenemisvõimelised.“

Vallavanem selgitas, et valdkonnad hakkavad olema nüüd selgemini grupeeritud ning igast abivallavanemast saab ka osakonnajuhataja. „Kui vaadata haridus- ja sotsiaalvaldkonda, siis üle poole valla eelarvest läheb selle abivallavanema vastutusalasse. Sotsiaalvaldkond on klientide osas kõige mahukama tööga üldse. Lisaks on haridus- ja sotsiaalala läbi laste väga tugevalt seotud,“ sõnas Kirst, täpsustades, et siiani ei ole koostöö nende valdkondade vahel piisavalt hästi toiminud.

Muuhulgas võetakse juurde ka üks lastekaitsespetsialist. „Praegu on neid kahe valla peale kaks, aga nemad jõuavad vaevu-vaevu tule kustutada,“ selgitas Kirt ja lisas, et tulevikus tõstab valdkonna töömahtu ka see, et asenduskodudega seonduvaga tegelemine hakkab olema valla ülesanne.

Tulevane haldusosakond on olemas ka praeguses Tapa vallavalitsuses, kandes majandusosakonna nime. „Sinna alla kuuluvad väga spetsiifilised teemad – ehitus, kinnisvara hooldus, tee-ehitud – abivallavanemal jätkub tööd maa ja ilm,“ sõnas Kirt.

Kolmanda, arendus- ja finantsosakonna  kohta möönis vallavanem, et neile teemadele on seni liiga vähe tähelepanu pööratud. „Planeerimine ja eelarve tasakaal on arenguga väga tihedalt seotud.“

Sellesse osakonda tuuakse kantseleist üle ka IT-valdkond. „IT on siiani kuulunud tugisüsteemi alla, kuid tahaks, et see oleks samuti rohkem arengule suunatud. On palju võimalusi, kuidas pakkuda paremat teenust läbi IT-rakenduste,“ märkis Kirt. Seepärast luuakse ka üks IT-spetsialisti koht juurde – praegu on vastaval kohal kummaski vallavalitsuses üks inimene, ka muudatuste järel jääb kumbagi piirkonda teenindama üks spetsialist, kolmas töötaja hakkab haldama n-ö pehmemat poolt, arendama nii väljapoole suunatud kui asutustesiseseid teenuseid. „Oleme ka selles osas lapsekingades,“ tõdes Kirt.

Lisaks võetakse vallavalitsuse palgale jurist, aga ka avalike suhete spetsialist, kelle ülesandeiks on kodulehe haldamine, vallalehega tegelemine ja üldine mainekujundus. „Praegu tegeleb valla maine kujundamisega peamiselt vallavanem, ja igaüks ise, nii kuidas oskab. Maine on aga väga oluline, sest selle järgi vald müüb ennast. Sellest oleneb, kas inimesed üldse kaaluvad meie valda oma tulevase elukohana,“ toonitas Kirt.

Abivallavanemate ametikohtade osas tasub veel märkida, et kui kahele kohale kuulutatakse välja konkurss, siis haldusküsimuste eest vastutava abivallavanema ametit pakutakse praegusele Tapa abivallavanemale Andrus Freienthalile. Kirt selgitas, et neile, kelle puhul uues struktuuris säilib sarnane ametikoht, peab tegema pakkumise. „Kaht teist abivallavanema kohta ei ole enne olnud, ja me ei taha, et need oleksid poliitilised ametikohad, seepärast korraldame konkursid.“

Foto: Liisi Kanna