Kuld kui investeering

Kuld on olnud pikaajaline väärtuse säilitaja tuhandeid aastaid ja seda on sageli kasutatud makseviisina. Mõned investorid otsustavad hoida umbes 5–10% oma portfelli väärtusest kulla kujul, olgu need füüsilised kullakangid, mündid või instrumendid nagu näiteks ETF-id, et mitmekesistada oma osalusi ja potentsiaalselt maandada riske aktsiate ja võlakirjade väärtuse languse ajal.

Tihtipeale on mõistlikum tegeleda investeerimisega ettevõtte alt. Seda just maksuefektiivsuse mõttes. Sellisel juhul on väga oluline hoida oma ettevõtte raamatupidamisel silm peal ning teha kindlaks, millised on reeglid investeeringute raamatupidamisse üles märkimisel.

Kuidas kulla hind muutub?

Kulla hind kipub muutuma vastupidises suunas USA dollarile, muutes selle potentsiaalseks riskimaanduseks maailma reservvaluuta suhtelise väärtuse languse vastu. Samuti kipub investeeringuna väärtust kasvatama inflatsiooni ajal ja geopoliitilisest ebastabiilsusest või muudest ülemaailmsetest sündmustest tingitud ebakindluse perioodidel.

Kuigi portfelli riskimaandamiseks kasutatakse teisi väärismetalle, siis kulla turu eeliseks on kõrge likviidsus. See võimaldab investoritel kulda igal ajal kiiresti sularaha vastu vahetada. Kulla ostmine internetist on muutunud investoritele üha kättesaadavamaks.

Kuldehted, mündid ja kullakangid on füüsilisel kujul viisid, kuidas investorid saavad oma rikkust pärandina edasi anda ja on alternatiiviks kullaaktsiate ostmisele. 

Kulla hinda mõjutavad

Mis on aga seni turgu juhtinud? Nagu näinud oleme, on kulla hinda traditsiooniliselt mõjutanud sellised tegurid nagu:

  • USA dollari väärtus;
  • inflatsioon;
  • intressimäärad;
  • ülemaailmsed majandustulemused;
  • geopoliitika;
  • pakkumine ja nõudlus.

Kulda on 2022. aastal peamiselt juhtinud keskpanga poliitika intressimäärade ja inflatsiooni osas ning geopoliitiline ebakindlus, mille on tekitanud Venemaa sissetung Ukrainasse. See kajastub kulla ETF-i sissevoolu muutuses.

Analüütikud on kulla turu väljavaate suhtes praeguses intressimäärade keskkonnas ettevaatlikud ja näevad potentsiaali edasiseks languseks.

Kauplejad aga kahtlevad, kas väärismetallide madalamale liikumine on lõpule jõudmas pärast seda, kui intressimäärade turgude ümberhindamine on jätnud turu ootused tihedamalt kooskõlla Fedi intressimäärade väljavaatega. Leiame siiski, et kuigi intressimäärade kujundamine näib nüüd olevat õiglasele väärtusele lähemal, ei ole kulla turud suutnud hinnata püsivate piiravate intressimäärade perioodi tagajärgi.

Kulla hinnaprognoos

Analüütikud on korrigeerinud oma kulla hinnaprognoose aastateks 2022 ja 2023, märkides: “Tulevikku vaadates eeldame, et USA dollari, USA reaaltootluse ja keskpanga poliitika arengud juhivad kulla hinda ka ülejäänud 2022. aasta ja ühtlasi 2023. aastal.”

Arutledes, kas kuld on praegu hea investeering, on oluline meeles pidada, et finantsturud on endiselt väga kõikuvad, mistõttu on raske kulla hinda mõne tunni jooksul täpselt ennustada ja veelgi raskem on anda pikaajalisi hinnanguid. Sellisena saavad analüütikud oma ennustused valesti teha ja tihti nad on seda ka teinud.

Hoiatus enne investeerimist

Soovitame teil alati teha oma põhjalik uurimustöö. Enne investeerimisotsuse tegemist vaadake viimaseid turusuundumusi, uudiseid, tehnilist ja fundamentaalset analüüsi ning ka erinevate ekspertide arvamusi. Pidage meeles, et varasem tootlus ei taga tulevast tootlust ja ärge kunagi investeerige rohkem, kui võite endale lubada kaotada.