Lääne- ja Ida-Virumaa arendavad koostöös külalislahket turismisihtkohta

Võsu kuurort Lääne-Virumaa. Foto: Sven Zacek

Lääne- ja Ida-Virumaa ühendasid turismiarenduses jõud, eesmärgiga arendada külalislahket sihtkohta ning suurendada mõlema maakonna sissetulekuid turismitulust. Virumaa kui turismisihtkoha arenduse organisatsiooni juhtpartner on Lääne-Viru omavalitsuste liit.

„Riikliku turismistrateegia üheks prioriteetseks tegevussuunaks on tugevamad turismisihtkohad. Kui mõned aastad tagasi oli turismi arendavaid organisatsioone Eestis ligi 40, mis töötasid väikeste meeskondade ja napi eelarvega, siis koostöös Eesti turismisihtkohtadega asusime looma tugevaid organisatsioone, mis suudaksid sihtkohti strateegiliselt nii arendada kui ka turundada,“ märkis ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EIS) turismijuht Anneli Lepp.

„Virumaa turismikoostöö tagab, et on piisavalt nii inimesi kui ka kompetentsi sihtkoha kui terviku juhtimiseks, suudetakse olla tugevaks partneriks ettevõtjatele ja avalikule sektorile turundus- ning arendustegevuste ja investeeringute planeerimisel,“ tervitas Lepp koostööd.

Tugevamate sihtkohaorganisatsioonide tegevust rahastab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium EISi vahendusel aastatel 2023–2026 sihtfinantseeringuna ligikaudu 7,5 miljoni euroga.

Lääne-Viru omavalitsuste liidu Virumaa sihtkohaorganisatsiooni juhi Maie Urbase sõnul kaasatakse tegevuste planeerimisse ja elluviimisse nii avaliku kui ka erasektori esindajaid, et tagada eri osapoolte huvide arvestamine ning tõhusate ja jätkusuutlike lahenduste leidmine.

„Virumaa sihtkohaorganisatsiooni peamine eesmärk on turismiteenuste kvaliteedi ja külalislahkuse arendamine, sest see mõjutab oluliselt turistide rahulolu, nende valmidust sihtkohta tagasi pöörduda ja soovitada elamust ka teistele. Aitame turismiettevõtjatel omavahel koostööd teha ja nähtavamad olla, et nii Eesti inimesed kui ka väliskülastajad teaksid Virumaa turismiteenuseid ja sooviksid neid kogeda,“ iseloomustas Urbas uue organisatsiooni tegevusvaldkondi.

„Samuti näeme oma rolli kestliku turismi edendamisel, kuivõrd see on muutunud mitmete välisturgude puhul, eriti Soome, Rootsi ja Saksamaa külastajate peamiseks eelistuseks,“ lisas ta.

Maie Urbas rõhutas organisatsiooni abistavat rolli ka teenuste arendamisel. „Igasse paika tullakse selle pärast, mis just selle paiga kordumatuks teeb. Soovime Virumaa turismisihtkoha arendusorganisatsiooniga igati kaasa aidata, et meil loodaks ja arendataks just Virumaale omaseid tooteid, esitletaks põnevas võtmes meie loodus- ja kultuuripärandit ning serveeritaks uhkusega kohalikku toitu,“ võttis Urbas kokku.

Kuulutaja