Lääne-Virumaad väisas Jönköpingi linna delegatsioon Rootsist

Külaskäik Rakvere linnavalitsusse. Foto: Kristel Mänd

22.–24. novembrini oli Lääne-Virumaal külas maakonna sõpruspiirkonna, Jönköpingi linna delegatsioon. Külastus toimus Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt korraldatava Avaliku halduse mobiilsusprogrammi raames, mis võimaldab Balti- ja Põhjamaade kohalike omavalitsuste ametnikel tutvuda üksteise töö ja parimate praktikatega ning jagada kogemusi.

Rootslaste huviorbiidis oli peamiselt kriisidega toimetulek erinevatel tasanditel, kuid tutvuda sooviti ka meie valimissüsteemi, sealhulgas e-valimissüsteemi, ja tarbijakaitse küsimustega, aga ka avaliku sektori töö struktuuri ja spetsiifikaga kohalikul ja regionaalsel tasandil. Lisaks sellele said külalised ülevaate meie politsei- ja piirivalve tööst Ukraina sõja kontekstis ning külastada jõuti ka Tapa sõjaväebaasi, kus kohaliku omavalitsuse esindaja, kaitseväe esindaja ja NATO-liitlaste esindaja andsid ülevaate omavahelisest koostööst ja selle olulisusest. Delegatsioon jõudis külastuspäevade jooksul veel omal käel tutvuda Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse ja e-Estonia tegemistega Tallinnas.

Jönköpingi linna rahvusvaheliste suhete strateegi, Chantal Coté jaoks oli visiit Lääne-Virumaale esmakordne ja lisaks tihedale ning laiapõhjalisele külastusnädalale nägi ta edaspidises koostöös mitmeid arenguvõimalusi. „Tänu külaskäigule ja siin kogetule oskan edaspidi rahvusvahelisest koostööst huvitatud linna allasutustele ja organisatsioonidele pakkuda Lääne-Virumaad heaks partneriks erinevates projektides, sest siin on hulgaliselt koostöö- ja avastuskohti ka meie jaoks,“ oli Coté veendunud.

Delegatsiooni vastu võtnud Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevjuhi Sven Hõbemägi sõnul annavad taolised külaskäigud hea võimaluse kogemuste ja teadmiste vahetamiseks ja tugevdavad koostööd sõprusomavalitsuste vahel. „Kindlasti on mõlemal piirkonnal ka edaspidi erinevates valdkondades parimaid praktikaid, mida jagada,“ arvas Hõbemägi.

Jönköpingi linnaga on Lääne-Virumaal sõprussuhted alates 2003. aastast. Pärast maavalitsuste kadumist võttis sõprussuhete edendamise üle Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, kes uuendas 2018. aastal suhteid ja sõpruslepingut, mille keskmesse said koostöösuhted hariduse-, kultuuri- ja turvalisuse valdkondades ning ettevõtluskeskkonna, sealhulgas turismivaldkonna arendamine.

Kuulutaja