Maakonna kõrgeim autasu ootab kandidaate

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga.

Välja antakse kahte liiki vapimärke. Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk omistatakse inimesele, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega kultuuri, spordi, hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu, majanduse, maaelu arendamise jm valdkonnas on oluliselt kaasa aidanud Lääne-Virumaa arengule. Samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale. Kandidaat ei pea olema maakonna elanik.

Lääne-Virumaa hõbedane vapimärk omistatakse mitte-eestlasele maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

Kirjalikku taotlust koos põhjendusega oodatakse Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu büroole hiljemalt 11. jaanuariks aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil virol@virol.ee.

Taotlus teenetemärgi kandidaadi kohta tuleb esitada vabas vormis, kus on vähemalt järgmised andmed: kandidaadi ees-ja perekonnanimi; elukoht, sünniaasta, -kuu ja -päev; elukutse, amet (auaste) ja töö- või teenistuskoht; kodakondsuse andmed; kas omab teenetemärki, milliste teenete eest ja millist klassi; üksikasjalik teenete kirjeldus; esitaja, tema andmed.

Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim tunnustus aastast 2005.

Kuulutaja

Foto: VIROL