Marika Aus sai elutööpreemia

elutöö

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit jagab taas Kuldseid Kartuleid.

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit korraldas neljandat aastat järjest Kuldse Kartuli gala, et tunnustada asendushoolduse valdkonna parimaid.

Miks Kuldne Kartul? Kartul on miski, mis on läbi aegade olnud tähtis kõhutäide Eesti inimesele. Samas ei ole ta aga väga hinnatud ega ka prestiižikas toiduaine. Sarnaselt on asenduskodude (ehk lastekodude) ja lastekaitsetöötajad või valdkonda panustajad, kes on väga olulised inimesed meie lastele ja noortele, nende amet ja/või panus on väga nõudlik ning keeruline ning ühiskonnas mitte väga kõrgelt hinnatud ja tunnustatud.

Samas kasvatajad ja teised töötajad annavad igapäevaselt hooleta jäänud Eesti riigi lastele ning noortele tagasi turvalisuse ja emotsionaalse stabiilsuse, õpetades neid jälle endast lugu pidama, uskuma oma võimetesse ja elus toime tulema. See protsess on väga vaevarikas ning sageli ei ole tulemused kohe kiiresti märgatavad. Seetõttu on vaja, et meie laste ja noortega töötavad inimesed oleksid märgatud ja tunnustatud.

Kokku anti konkursil välja kuus Kuldset Kartulit, elutööpreemia pälvis Keila SOS Noortekodu juhataja Marika Aus, kes muuhulgas on aastaid elanud Rakkes. Praeguseks omab ta seal maakodu ja peab hobikorras mesinikuametit.

Marika Ausi iseloomustuses seisab, et ta on Keila noortekodu juhina tegutsenud alates selle loomisest 1999. aastal. Ta on üks noortekodu kontseptsiooni loojatest ja elluviijatest. Noortekodu on oma olemuselt oluline vaheetapp noore inimese astumiseks iseseisvasse ellu – just siin õpitakse võtma vastutust oma tulevase elu eest.

Marika on pikka aega olnud noortekodu tähtsuse ja vajalikkuse eest kõneleja nii organisatsioonisiseselt kui ka riiklikus asendushoolduse poliitikas. Ta on osalenud rahvusvahelistes töögruppides. Lisaks tööle noortekodu juhatajana on Marika ka superviisor ja nõustaja teiste asenduskodude kasvatajatele ning noortele. Ta on hinnatud kolleeg.

Marika on pannud oma töösse hinge ja armastuse. Ta elab väga kaasa kõikide oma noorte käekäigule – nad on kui tema enese lapsed. Tema panust ei saa nimetada lihtsalt tööks, see on elustiil ja elutöö.

Kuldse Kartuli laureaadid

Noore kategoorias: Jaanika Rusi (Mäekodu asenduskodu)

Aasta tegu: Tervise Arengu Instituudi Koolituskeskus

Panus valdkonda: Signe Riisalo (Sotsiaalministeerium)

Aasta töötaja: Triin Lepik (Pärnu Lasteküla)

Aasta töötaja: Ilja Polozov (Tallinna Lastekodu)

Elutööpreemia: Marika Aus (Keila SOS Noortekodu)

Foto: Eesti Asenduskodu Töötajate Liit