Mõdrikul räägitakse rohemajandusest

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool osaleb partnerina aastatel 2017–2020 läbi viidavas rahvusvahelises projektis Healing Greenery (Tervendav haljastus). Projekti on kaasatud lisaks Eesti Maaülikoolile Kaunase Kolledž Leedust ning Savonia Rakenduskõrgkool Soomest.

Projekti eesmärk on tõhustada koostööd sotsiaaltöö, õenduse ja põllumajandustehnoloogia valdkondade vahel, et arendada meeskonnatööoskusi, loovat mõtlemist, ettevõtlusalaseid pädevusi ja pakkuda paremaid võimalusi tööturul, soodustades interdistsiplinaarset lähenemist ja rahvusvahelist koostööd. Projekti üldeesmärgiks on luua sotsiaal- ja tervishoiusektoris tegutsevate organisatsioonide ning kõrgkoolide võrgustik, mis aitaks kaasa laia spektriga sotsiaal- ja hoolekandespetsialistide ettevalmistusele.

Projektis raames töötavad erinevate erialade üliõpilased multikultuursetes ja -distsiplinaarsetes töörühmades, pakkudes lõppväljundina sihtgruppidele uudseid lahendusi green care (tervendav rohelus) põhimõtete rakendamiseks lähimas elukeskkonnas. Projekt on kavandatud kolme aastase tsüklina. Igal projekti tegevusaastal on fookuses erinev sihtrühm.

Esimesel aastal rakendasid üliõpilased oma teadmisi ja oskusi Leedu pagulaskeskuses. Teisel tegevusaastal on fookuses eakate inimeste elukeskkond Eestis ning kolmandal aastal erivajadustega lapsed Soomes.

Järgmisel nädalal Mõdrikul toimuval intensiivkursusel arendavad üliõpilased enda teadmisi ja oskusi sotsiaalse ettevõtluse ning green care metoodika põhimõtete rakendamises eakate elukeskkonna kujundamisel ja sotsiaalteenuste pakkumisel. Tuginedes omandatud teadmistele disainivad tudengimeeskonnad praktilise ülesandena virtuaalses modelleerimisprogrammis Väike-Maarja Hooldekodu klientidele sobiva elukeskkonna.

Eestis on aiandusteraapiast ja green care metoodikast veel suhteliselt vähe räägitud ning neid põhimõtteid on seni rakendatud vaid üksikutes erivajadustega inimeste hoolekandeasutustes. Seevastu Põhjala riikide mitmekülgne positiivne kogemus nii tervendavate aedade loomisel kui loomateraapia rakendamisel klientide tegevusvõime parandamiseks innustab ka Eesti sotsiaalasutusi green care põhimõtteid julgemalt igapäevatöös rakendama.

Intensiivkursuse raames toimuvaid avatud loenguid on oodatud kuulama kõik huvilised. Rohkem infot LVRKK veebi- ja Facebooki lehel.

Kaie Kranich,

Healing Greenery projekti Eesti koordinaator

Meelte aed Tallinna Botaanikaaias.

Foto: tervendavadaiad.ee