N.R. Energy plaanib langetada Tapal ligi viiendiku võrra toasooja hinda

Viimastel aastatel Tapale kaks kaasaegset katlamaja rajanud soojatootja N.R. Energy esitas Konkurentsiameteile taotluse langetada Tapa kaugküttevõrgus soojusenergia piirhinda ligi viiendiku võrra 50,19 euroni megavatt-tunnist.

Konkurentsiamet võttis N.R. Energy taotluse uue soojusenergia piirhinna määramiseks Tapa kaugküttevõrgu piirkonnas menetlusse augusti lõpus. Sel nädalal korrigeeris soojatootja uue piirhinna taotlust varasemast madalamale. Kuni menetluse lõpuni kehtib 2017. aastal kehtestatud piirhind 59,08 eurot megavatt-tunnist (ilma käibemaksuta), mis on umbes 18 protsenti kõrgem kui taotletav uus piirhind. Taotletav soojusenergia piirhind on üks madalamaid väljaspool suuremaid linnu ja hakkab kehtima esimesel võimalusel pärast selle kinnitamist.

N.R. Energy juhataja Ahto Tisleri sõnul on võrguettevõtjal õigus müüa soojust ka piirhinnast madalama hinnaga ja seda tehakse mitmete klientide puhul Tapal juba ka täna. „Loodame siiski saada Konkurentsiametilt uuele piirhinnale kiiresti kinnituse ning viia toasooja hinnalangus võimalikult kiiresti ka klientideni. Konkurentsiamet käsitleb N.R. Energyt jätkuvalt Tapal võrguettevõttena ja see annab selgust soojamajanduse korraldamiseks eeloleval küttehooajal,“ ütles Tisler.

Tisler lisas, et Tapa soojavõrguga on hetkel liitunud 75 tarbijat, kelle seas on korteriühistuid, äriettevõtteid, büroohooneid ja haridusasutusi. „Samal ajal ootab Tapal kaugküttega liitumist veel 24 uut soojatarbijat ehk kokku kuni 500 inimest, valdav osa neist juba alates 2018. aastast. Uute tarbijate liitumine loob eeldused kütte hinna veelgi suuremaks langetamiseks kõigi soojatarbijate jaoks, sest paraneb katlamajade efektiivsus,“ sõnas ettevõtte juhataja.

„Kahjuks on kohalik omavalitsus viimastel aastatel erinevatel ettekäänetel pidurdanud uute klientide liitumist, olles teinud erandi vaid kahele suuremale ettevõttele. Kuna me oleme veendunud, et selline keeldumine on ebaseaduslik, oleme vaidlustanud keeldumised kohtus ja menetlus käib. Loodame, et pärast kohtulahendeid saame töödega edasi minna, et ka nendel tarbijatel avaneks võimalus tarbida soodsat taastuvenergia baasil toodetud soojust,“ lisas Tisler.

N.R. Energy on investeerinud viimastel aastatel Tapa kaugküttevõrku kokku ligi kaheksa miljonit eurot. Suuremad investeeringud on tehtud Konkurentsiametiga kooskõlastatult ning katlamajade rajamise puhul on läbi viidud Konkurentsiametiga kooskõlastatud avalik konkurss soojusenergia ostuks 12 aastaks.

Tapa kaugküttevõrk koos katlamajadega on hetkel Baltimaade üks kaasaegsemaid ja keskkonnasõbralikumaid. 2018. aastal valminud Üleviste tänaval paiknev linna põhikatlamaja kütab lisaks linna elanikele ka kohe Tapa kõrval asuvat kaitseväe linnakut. Leina tänaval paiknev Tapa moodne reservkatlamaja võeti kasutusse eelmisel küttehooajal. Hetkel on kaetud kogu Tapa soojavajadus, arvestades ka eelolevaid lähema ja kaugema tuleviku liitumisi.

N.R. Energy alustas Tapal kütteperioodi tänavu 1. septembrist.

1997. aastal asutatud ja täielikult Eesti erakapitalil põhinev N.R. Energy varustab soojusenergiaga 22 kaugkütte võrgupiirkonda üle Eesti ja müüb soojusenergiat rohkem kui 30 mehitamata kaug- ja lokaalkatlamajast. Ettevõtte peamised kliendid on kortermajad, eramud, koolid, lasteaiad, spordihooned, tervishoiuasutused, kohalikud omavalitsused, asutused ja ettevõtted, kellele tarnitakse soojusenergiat vastavalt Konkurentsiameti kehtestatud piirhindadele. Ettevõte on tegev ka Eesti bituumeniturul.

Lisainfo:

Ahto Tisler

N.R. Energy OÜ juhatuse liige

Tel +372 5199 1916

ahto@nrenergy.ee

Leina tänaval paiknev Tapa moodne reservkatlamaja võeti kasutusse eelmisel küttehooajal. Foto: N.R. Energy