Omavalitsusliidu juhiks valiti Einar Vallbaum

omavalitsusliit

Sel nädalal toimus Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) uue koosseisu esimene üldkoosolek, kus valiti uus juhatus ja arutati põhikirja muutmise võimalust.

Liisi Kanna

Iga nelja aasta tagant, pärast kohalikke valimisi, muutub ka VIROLi üldkoosoleku liikmeskond, kuhu kuuluvad tavapäraselt igast omavalitsusest linnapea või vallavanem ja volikogu esimees. Kui eelmisse koosseisu kuulus 30 inimest, siis uude vaid 16 – haldusreformiga vähenes omavalitsuste arv ja sellest tulenevalt ka VIROLi liikmete oma.

Esimesel koosolekul valiti esmalt VIROLi juhatuse esimees. Rakvere eelmise linnapea ja praeguse volikogu esimehe Mihkel Juhkami vahetas välja Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum, kelle kandidatuuri seadis üles Tapa vallavanem Alari Kirt. Vallbaum oli ka ainus esitatud kandidaat – tema poolt hääletas 15 ja vastu üks liige.

Omavalitsuste koostöö

Vallbaum tõdes, et valituks osutumine ei tulnud talle sugugi üllatusena ja enne käisid ka väikesed läbirääkimised. „Minuga oli enne räägitud, vallajuhid helistasid, ja sõitsin ka kõik vallavanemad läbi, kuulasin nende mõtteid,“ sõnas vastvalitud esimees.

Vallbaum märkis, et esimeste kuude olulisimaks väljakutseks on hakata n-ö ühte jalga käima. „Kõigepealt tuleb meil leida ühine keel ja ühine pilt, kuidas maakonda promoda,“ sõnas ta. „See, et võtame ühest vallast inimesi teise valda, ei ole minu nägemus. Me peame kas välismaalt tooma inimesi tagasi meie maakonda või siis ikkagi Tallinnast või Tartust,“ avaldas Vallbaum arvamust.

Lisaks märkis ta, et oluline on vaadata maakonna laiemat pilti, jagada ära regioonid, kus midagi toetada. „Rakvere linn on meie süda, Kunda on tööstuslinn, Tapa raudteelinn, Haljala vald on puhkuste regioon, Vinnis ja Väike-Maarjas tegutsevad tugevad põllumajandusettevõtted,“ loetles Vallbaum omavalitsuste eripärasid. „Meil tuleb kõigil üksteist toetada.“

Ka riigireform nõuab osades valdkondades omavalitsuste tihedamat koostööd. VIROLi tegevdirektor Sven Hõbemägi märkis, et meie maakonna kõigi omavalitsuste eelmiste volikogude koosseisud tegid valimiste eel otsuse seaduse alusel kohalikele omavalitsustele ühiseks täitmiseks mõeldud ülesandeid hakata ellu viima liidu kaudu. „Nüüd peame hakkama tegelema nende tegevuste elluviimisega, et kõik läheks sujuvalt edasi ja ei tekkiks lõtku neis valdkondades,“ sõnas Hõbemägi.

Ühiseks täitmiseks mõeldud ülesanded kuuluvad näiteks siseturvalisuse-, terviseedenduse- ja kultuurivaldkond, lisaks mõningad arendustegevused. Hõbemägi märkis, et selleks vajab VIROL ka lisatööjõudu – aasta algusest tööle võetud haridus-ja kultuurispetsialistile lisaks võib praeguse seisuga juttu olla vähemalt kahest täiendavast töökohast.

Juhatuse valimine

Üldkoosolekul valiti VIROLile ka uus juhatus, mis jääb aga arvatavasti ajutiseks. Praeguse põhikirja järgi võib juhatuses olla kolm kuni seitse liiget, kuna uues üldkoosoleku volikogus on aga vaid 16 liiget, leidsid mitmed, et juhatus võiks olla kaheksaliikmeline – nii kuuluks sinna esindaja igast omavalitsusest. Vastava ettepaneku esitas Rakvere vallavanem Maido Nõlvak.

Samas kõlas ka küsimus, kas nii suur juhatus on ikka mõistlik – peavad ju liikmed ka juhatuse koosolekutel kohal viibima. „Juhatusel iseseisev otsustuspädevus puudub. Põhiülesanne on panna kokku üldkoosoleku päevakord,“ märkis Juhkami.

Seniks, kuni juhatuse suuruse ja põhikirja muutmine on veel lahtine, otsustati valida kolmeliikmeline juhatud. Lisaks Vallbaumile esitati kandidaatideks Rakvere linnapea Marko Torm, Rakvere vallavanem Maido Nõlvak ja Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev, viimane taandas ennast, kuna leidis, et juhatusse võiksid kuuluda omavalitsuste tegevjuhid. Torm ja Nõlvak said kõigi liikmete toetuse. Võimalike põhikirja muudatuste üle arutatakse detailsemalt järgmisel üldkoosolekul.

Omavalitsusliidu uue koosseisu esimene üldkoosolek. Laua otsas äsjavalitud VIROLi juhatuse esimees Einar Vallbaum (paremal) ja tegevdirektor Sven Hõbemägi. Foto: Liisi Kanna