Oodatakse ettepanekuid Rakvere Kroonimärgi kandidaatide kohta

Rakvere Linnavalitsus ootab hiljemalt 4. jaanuariks 2021 kirjalikke ettepanekuid Rakvere linna teenemärgi – Rakvere Kroonimärgi – andmiseks.

Rakvere Kroonimärk antakse füüsilisele isikule Rakvere linnale osutatud eriliste teenete eest. Ettepaneku teenetemärgi andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanek peab sisaldama andmeid tunnustusavalduse kandidaadi kohta ning põhjendust tunnustamiseks.

Teenetemärki antakse üks kord aastas kuni viiele isikule ja see antakse üle Rakvere linna korraldataval Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul vastuvõtul. Teenetemärgi andmise otsustab linnavalitsus.

Ettepanekud kandidaatide kohta tuleb saata kirjalikult aadressil Rakvere Linnavalitsus, Lai 20 Rakvere, 44308 või linnavalitsuse e-posti aadressil linnavalitsus@rakvere.ee.

Rakvere Kroonimärki antakse välja alates 1996. aastast. 2020. aastal pälvisid selle Rakvere Teatri kauaaegne näitleja Helgi Annast, Rakvere Haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev ja staažikas ettevõtja Tõnu Leppik.

Kuulutaja