Rakvere kogukonnamaja areneb jõudsalt

kogukonnamaja_1

Rakvere Kolmainu kogudus sai hiljuti toetust ehitamaks vana pastoraadimaja teisele korrusele korterid intellektipuudega inimestele. Nüüd kogutakse aga hoogu juba uueks projektiks – hoone esimesel korrusel tegutseva töökeskuse puutöötoa sisustamiseks.

Liisi Kanna

Poolteist aastat tagasi kirjutas Kuulutaja Rakvere Kolmainu koguduse kogukonnamaja arenguplaanidest, milledega on nüüdseks ka edasi liigutud.

Kui toona oli vaimupuudega noorte töökeskus alles käivitunud ning inimesed osalesid sealsetes tegevustes üksnes omaks rõõmuks ja ebaregulaarselt, siis praeguseks on jõutud konkreetsete lepinguteni.

„Püsivalt käib meil tööl 15 inimest. Oleme sõlminud nüüd ka koostöölepingu Sotsiaalkindlustusametiga, pakume neile toetava töötamise teenust. Praegu tellib Sotsiaalkindlustusamet seda meilt kümnele inimesele, kes on siia ametlikult tööle suunatud,“ selgitas Viru praostkonna praost, Rakvere Kolmainu koguduse vaimulik Tauno Toompuu.

Viie vabatahtliku juhendaja kõrval on tänaseks keskusesse võetud ka palgaline töötaja – koordineerija. „Töömaht on ikkagi tasapisi kasvanud ja ainult vabatahtlikega ei suuda seda koordineerida. Bürokraatia peab korras olema ja selleks on vaja kedagi, kes võtab vastutuse enda peale,“ märkis vaimulik.

Töökoda kõigile huvilistele

Praegu tegeletakse aktiivselt töökeskusesse puutöötoa sisustuse leidmisega, mille tarbeks ka internetis Hooandja abil toetust kogutakse.

„Praegu on meil siin laenuks ja kingituseks saadud tööõpetuselauad, käsisaed, vändaga puur ja sellised lihtsamad asjad. Aga tegelikult päris paljudele, kes siin koos käivad, puutöö hästi meeldib ja nad oleksid võimelised rohkem tegema,“ selgitas Toompuu.

Eelarve, millega vajaliku soetada saak ning mida ka Hooandja vahendusel annetustena koguda loodetakse, on 5000 eurot. „Sellega saaksime toa sisustada nii, et siin oleks puurpink, paksusmasin, höövel, saag ning mõned trellid ja väiksemad käsitööriistad veel,“ loetles vaimulik.

„Saksamaalt saime vahendid ruumi enda korda tegemiseks, remondiks,“ lausus Toompuu toa üldilmele viidates, selgitades, et töökeskust rajades selleks raha ei jätkunud, kuid 2019. aastal saab see kindlasti valmis. „Olekski hea, kui saaksime siis kohe siia seadmed ka sisse,“ märkis ta.

Töökoda ei ole aga mõeldud mitte üksnes keskuse töötajatele, vaid ka teistele huvilistele. „Mõte on, et kui kahel korral nädalas käivad päevasel ajal siin töökeskuse inimesed, siis muul ajal oleks see töökoda teistele inimestele kasutamiseks. Kui on tarvis mõnd suurt tööriista, mida endale koju ei soeta, siis saab siia tulla ja kasutada,“ selgitas Toompuu, lisades, et seda saaks teha väikese annetuse eest, mis kataks elektrikulud jms.

Rahastus korterite ehitamiseks

Nii töökeskuse kui terve maja arendamisel ongi eesmärgiks olla olemas ja abiks kogukonnale laiemalt, mitte üksnes koguduse liikmetele. Panustamise üheks plaanitavaks suunaks on algusest peale olnud ka kogukonnas elamise teenuse pakkumine. „See on samuti mõeldud intellektipuudega inimestele, et nad saaksid tulla ja elada siin,“ selgitas Tauno Toompuu.

Nüüd ongi kogukonnamaja kui terviku arendamises astutud suur samm edasi – kogudus sai Sotsiaalministeeriumi kaudu ligi 300 000 euro suuruse toetuse ehitamaks hoone teisele korrusele välja vastavad eluruumid.

Tegu on Euroopa Liidu rahastusega erihoolekande teenuste reorganiseerimiseks. „Mõte on suured hooldekodud ümber reorganiseerida väiksemateks mõnusamateks üksusteks. Kümme inimest maksimaalselt võib ühes üksuses olla. Eesmärk on, et nad elaksid seal võimalikult iseseisvalt – keegi hoiab silma peal, kuid ei tee nende eest asju ära,“ rääkis Kolmainu koguduse vaimulik.

„Meil ongi kümnele inimesele korterid planeeritud, praegu käib projekteerimine. Kui kõik hästi läheb, peaksime järgmine aasta ehitama hakkama,“ jätkas Toompuu.

Ta nentis, et praegu on juba soovijatest järjekord: „Suur osa keskuses tööl käijaist elavad koos vanematega ja tahaksid kohe tulla siia elama.“

Vaimulik lisas lõpetuseks, et eesmärk on kogu maja täielikult valmis saada – kui korterid ehitatud, on üle poole korda tehtud. „Linnaruumi jaoks on ka oluline, et maja oleks kasutuses ja korras – asume ju Pikal tänaval,“ selgitas Tauno Toompuu.

 

Rakvere Kolmainu koguduse vaimulik Tauno Toompuu tutvustamas olemasolevaid lihtsamaid vahendeid puutööruumis, mille korralikuks sisustamiseks annetusi kogutakse.

Foto: Liisi Kanna

 

Kolmainu koguduse projekti kohta „Aita sisustada kaasaegne puutöötuba!“ saate täpsemalt lugeda ja oma panuse anda aadressil www.hooandja.ee/projekt/aita-sisustada-kaasaegne-puutootuba.