Rakvere linna kõrgeim tunnustus ootab kandidaate

Rakvere Kroonimärk. Foto: Grete Veedla

Rakvere linnavalitsus ootab 19. jaanuarini kandidaate linna teenemärgi – Rakvere Kroonimärgi – määramiseks. Kroonimärk on Rakvere linna kõrgeim tunnustus, mida antakse füüsilisele isikule Rakvere linnale osutatud eriliste teenete eest.

Ettepaneku teenetemärgi andmiseks võivad esitada kõik inimesed, asutused ja organisatsioonid. Taotluses peavad kirjas olema kandidaadi andmed, tegevusala ja põhjendus tunnustamiseks. Ettepanekud kandidaatide kohta tuleb saata kirjalikult aadressil Rakvere Linnavalitsus, Lai 20 Rakvere 44308 või linnavalitsuse e-posti aadressil linnavalitsus@rakvere.ee.

Teenetemärk antakse üks kord aastas kuni viiele isikule ja selle üle otsustab linnavalitsus. Kroonimärgid antakse üle Rakvere linna korraldataval Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul vastuvõtul.

Tunnustust jagatakse alates 1996. aastast. 2023. aastal pälvisid Rakvere Kroonimärgi tunnustatud ujumis- ja triatlonitreener ning sporditegelane Gunnar Tõnning ja AS-i Rakvere Vesi kauaaegne tootmisjuht Aivar Lõhe. Teenetemärgi omanike nimekirja leiab linna veebilehelt.

Kuulutaja