RMK avas Roela käbikuivatis hooajalise teabepunkti

Möödunud pühapäeval avati RMK Roela käbikuivati-muuseumis hooajaline teabepunkt, uut ja huvitavat on RMK külastusaladel veelgi.

Liisi Kanna

Kui siiani sai 1928. aastal tollase EV Riigimetsade Peavalitsuse poolt rajatud käbikuivatit külastada kas RMK kodulehel registreerunud grupiga või kokkuleppel külaseltsiga Roela Kodukant, siis hooajalise teabepunkti avamisega tekib võimalus kahel päeval nädalas majja ka lihtsalt mööda sõites sisse kiigata. Käbimaja võtab kuni 31. augustini külastajaid vastu reedeti kell 17–20 ja pühapäeviti kell 12–17.

Roela asub RMK Põhja-Eesti piirkonnas, kuid seda läbivad ka paljud Peipsi põhjarannikule suunduvad külastajad. „Roelast läheb läbi ka RMK uus pikk matkarada, Penijõe – Aegviidu – Kauksi matkatee. Lähimad RMK teabepunktid Oandul ja Kauksis jäävad aga päris kaugele, mistõttu tekkis mõte avada teabepunkt ka Roelas, esialgu kahel päeval nädalas,“ selgitas RMK Põhja-Eesti teabejuht Tiina Neljandik. Lisaks avati tänavu hooajaline infopunkt Osmussaarel.

RMK Roela käbikuivati-muuseumis saab tutvuda püsinäitusega, mis jutustab omaaegsest käbide kogumisest, kuivatamisest ja metsapuude seemnete varumisest. 2008. aastal renoveeritud ja külastajatele avatud ajaloolises käbikuivatis on alles ja töökorras originaalsed ahjud ning seadmed.

Infopunktist saab ka kaardiga rajalehe, mille abil võib teha jalutuskäigu otse Käbimaja kõrval kulgevatel Roela oosi radadel, mis looklevad mööda kõrgendiku harja ja nõlvu põliste mändide ning kuuskede all.

Teabepunktis saab küsida nõu kuhu minna ja mida looduses teha, tutvustatakse loodusradu, telkimisalasid ning muid kauneid paiku Lääne- ja Ida-Virumaal ning kaugemalgi.

Alaliselt on Lääne-Virumaal avatud teabepunktid Oandul ja Palmses. RMK Lahemaa külastusala juht Jaak Neljandik rääkis, et infot käivad hankimas suures osas välismaalased ja pealinnast tulnud külalised, kuid ka kohalikel tasuks läbi astuda.

„Oandu ümbruses on võimalik külastada mitmeid loodusradu – loodusmetsarada, pärandkultuurirada, taimetargarada, läheduses asuvad ka koprarada ja Altja loodusrada. Samuti saab Oandult alguse pikk Oandu-Ikla matkarada. Oandul asuvas külastuskeskuses on radadest parema ülevaate saamiseks neid tutvustavad väljapanekud,“ loetles Lahemaa külastusala juht, lisades, et külastuskeskuses on ka Eesti orhideedest näitus, mis rändas orhideepäevade ajaks Tallinna Botaanikaaeda ja on nüüd Oandul tagasi.

„Palmses asuvas külastuskeskuses on võimalik tutvuda Lahemaa loodust ja sealset elu-olu tutvustava püsiväljapanekuga,“ märkis Jaak Neljandik.

Rääkides RMK tegemistest Lääne-Virumaal, tasub ka välja tuua, et nüüdseks on uue ilme saanud Neeruti puhkeala. „Rajatised renoveeriti järk-järgult mitmes etapis, erinevate projektide ja hooldustööde käigus,“ sõnas Jaak Neljandiks, lisades soovituse minna Neerutisse Kadrina-Tapa tee poolt, sest teisel teeharul asuvad elamud sõidutee vahetus läheduses.

Huvilised võivad Neeruti matkarajaga tutvuda muuhulgas mobiilimängu abil, mille ülesandeid lahendades paigaga seotud ajalooliste tegelaskujude kohta lisainfot saab.

2008. aastal renoveeritud käbikuivati-muuseumis saab tutvuda püsinäitusega, mis jutustab omaaegsest käbide kogumisest.

Foto: loodusegakoos.ee