Vallimäe vabaõhukeskuse purikatuse plaan pandi pausile

Sellisel kujul ning niipea Rakvere Vallimäe vabaõhukeskus purikatust ei saa. Eskiis

Rakvere linnavolikogu toetas linnavalitsuse ettepanekut loobuda Riigi Tugiteenuste Keskuselt taotletud Vallimäe vabaõhukeskuse purikatuse 1,5 miljoni euro suurusest toetusest, kuna ettevõtmise maksumus ja seega ka linna omaosalus on kolmveerand aastaga väga palju tõusnud. Pealegi vajab rohkem kui kümme aastat vana projekt muudatusi või sootuks uut projekteerimist.

Katrin Uuspõld

2021. aasta aprillis otsustas volikogu, et Rakvere linn peaks taotlema Vallimäe purikatuse rahastamiseks toetust Riigi Tugiteenuste Keskuselt. Juulis linn ka taotluse esitas, mis jäig paraku esimeses voorus rahastuseta, kuid novembri lõpus tegi Riigi Tugiteenuste Keskus uue otsuse: toetada projekti 1,5 mln euroga ning toetus tuleb ära kasutada enne 30. aprilli 2023.

„See, mis koroonast tulenevalt on ehitusmaastikul toimunud, on jätnud oma jälje. Kui Rakvere linn läks taotlust esitama, olid teised teadmised, kolmveerand aastat hiljem on olukord muutunud. Kui praegu on kogu kompleksi maksumus 5,5 miljonit ja purikatuse tegemise hind on indikatiivselt 4 või rohkem miljonit, ja 70% või enam peaks olema linna omaosalus, siis me ei pea seda hetkel võimalikuks,“ kommenteeris Rakvere linnapea Triin Varek.

Linnapea märkis, et purikatuse projekt on pärit aastast 2009. „Ka volikogu arutelul kõlas arusaam, et kui mõelda katusele Vallimäe mõistes, siis oleks mõistlik seda projekti tänapäevasemaks muuta või tellida täiesti uus projekt, sest võimalused on aastatega muutunud,“ rääkis Varek.

Mõtet Vallimäe katusest ei ole tema sõnul päris maha maetud, kuid hetkel sellega edasi ei minda. „Katus annaks konkurentsieelise, aga kui me unistame suurelt ja julgelt, siis tänapäevane projekt näeks ette võimalust katta publiku ala osaliselt, näiteks nupuvajutusega eemaldada osaliselt katust. See oleks kindlasti kallim, aga praegune projekt seda ei sisalda,“ rääkis Triin Varek. Linnapea sõnul peaks katus olema ka statsionaarne, sest kevadel üles panek ning sügisel maha võtmine ning vahepealne hoiustamine on samuti väga kulukad.

Lahendamata on ka purikatuse kattematerjali küsimus. Tallinna Tehnikakõrgkooli korraldas purikatust pakkuvate firmade turu-uuringu ja analüüsis võimalikke materjale. Kevadel purikatuse võimalikult valmistajalt saadud hinnapakkumine oli suurusjärgus 3 miljonit eurot ja tehtud kattematerjalile, mille eeldatav eluiga on ca 15 aastat. Praeguseks hetkeks on hinnad juba tõusnud.

Rakverel tulnuks toetuse vastuvõtmise korral panustada oluliselt rohkem kui linn toetusena saab ehk omafinantseeringu osakaal võinuks tõusta üle 70%. Vallimäe vabaõhukeskuse ehitamine näitas, et vanema projekti puhul vajalik teha muudatusi, mis tõstavad investeeringu kogumaksumust. Samuti ei sisalda hinnapakkumine tööprojekti ja valguslahenduse kulu. Linnapea leidis, et probleemiks on ka ajanappus projekti nõuetekohaseks realiseerimiseks 2023 aasta aprillis.

„Juhul kui omaosalus läheb niivõrd suureks, ja seda olukorras, kus ootame Pärdi kontserdimaja ehitamist, peame korrastama haridusasutuste hooneid, kui uus bussiliiklushange läks palju kallimaks kui varasemalt oli – kuigi lisandus liinikilomeetreid ja kvaliteet tõusis – see kõik on seotud rahaliste otsustega. Sellises olukorras ei ole mõistlik võtta purikatuse rajamiseks nii suures mahus täiendavaid  laenukohustusi,“ kommenteeris Triin Varek.