Selgunud on Kadrina keskkooli uus hoonelahendus

Arhitekt Must OÜ võistlustöö “Eeskoda”. Foto: eskiis

Kadrina vallavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit kuulutasid välja Kadrina keskkooli ja ümbritseva väliruumi arhitektuurivõistlusele laekunud nelja lahenduse seast võitjaks Arhitekt Must OÜ autorite kollektiivi võistlustöö „Eeskoda”.

Ideest arhitektuurivõistluse võidutöö väljakuulutamiseni kulus Kadrina vallavolikogu esimehe ja arhitektuurivõistluse žürii esimehe Madis Viise sõnul kolm aastat. „Kui palju aega kulub, et uus koolimaja valmis saab, on raske ennustada. Igatahes plaanime praegust eelarvet tehes järgmisel aastal hoone projekteerimist,“ märkis Viise ja lisas, et see nõuab suurt koostööd kooliinimeste ja arhitektide vahel.

Vajaduse koolihoone muutuste järgi on teinud elu ise: kui omal ajal õppis Kadrina keskkoolis tuhat õpilast, siis nüüd käib seal õppureid ümardatult kuussada. Koolimaja on ehitatud kolmes jaos: esimene õppehoone valmis 1930ndatel, teine 60ndate alguses ja kolmas kaheksakümnendate esimeses pooles.

Kahe viimati valminud korpus on aga pinna ja renoveermiskulude poolest nii suured, et mõistlikum on Viise sõnul ehitada uus hoone. „ Lisaks on muutunud aja jooksul õpikäsitlus. Korraldasime arhitektuurikonkursi, et saada võimalikult hea lahendus ning seadsime tingimuseks, et säiliks kauni arhitektuuriga 1930ndate õppehoone,“ selgitas Madis Viise.

Žürii hinnangul on võidutöö arhitektuur tugeva kontseptsiooniga, lahendus haakub kenasti kontekstiga ning suhestub laiema ümbritseva piirkonnaga. Võidutöö peamine idee on hoone perimeetri kujundamine ühekordsena, mis vähendab visuaalselt ehitise mahtu ning tagab selle ümber inimmõõtmelise ruumi. Keskne õppeplokk on kavandatud kelpkatusega ja kahekordsena, mis aitab hoone üldmulje hoida võimalikult madala, peites samas sellesse ka spordisaali.

„Liigendatud ühekordne maht koos varikatustega muudab perimeetri vaheldusrikkamaks, jaotades pikemad hooneküljed erinevateks, väiksema mõõtkavaga soppideks,” kommenteeris žürii liige, arhitekt Jaan Kuusemets. „Väliruum aktiveerib kooliala igasse suunda, hoone kõik küljed on aktiivsed – siin pole tühja, mõtestamata ruumi.”

Kooli peasissepääs asub Rakvere tee poolsele küljel, sidudes uue sissepääsu olemasoleva jalakäiguteega. Sissepääsu fuajee paikneb uue ja vana hoone vahelises ruumis, ühendades mõlemad hooned tervikuks. Algklassid saavad eraldi toimetada esimesel korrusel, neil on ka omaette riietusruum ning oma otsepääsud sööklasse ja võimlasse.

Valgusküllane aatrium on mõeldud kasutamiseks ka ürituste ajal. Jalgratastele on ette parkimiseks ette nähtud varjualune. Söögisaali võib vajadusel laiendada õue, varikatuse alla. Söökla ise paikneb veidi eraldatult, kuid on nii lihtsalt juurdepääsetav nii ülevalt kui ka alt.

Võiduprojekti järgi vanemad juurdeehitised lammutatakse, alles jääb kõige vanem osa koolimajast, kauni arhitektuuriga 1930ndatel ehitatud koolimaja.

 „Kaasaegne kool on ka kogukonnakeskus, mis pakub erinevaid ühistegevuse võimalusi nii koolis sees kui selle ümber. Võistlust korraldades seadsime eesmärgiks, et uuenenud Kadrina keskkool võimaldaks viia läbi erinevaid õppetegevusi, soodustaks nüüdisaegse õppemetoodika kasutuselevõttu, pakuks erinevaid paindlikke õppimis-, liikumis- ning suhtluskeskkondi,” ütles Madis Viise.

I koha preemia suuruses 10000 eurot pälvis ideekavand „Eeskoda” arhitektuuribüroolt Arhitekt Must OÜ, autorid: Alvin Järving, Mari Rass, Lill Volmer, Lisett Laurimäe, Karoliine Kuus ja Anete Samelselg.

II ja III koha preemia suuruses 7000 eurot läks jagamisele ideekavanditele „Kodukant” arhitektuuribüroolt Projektibüroo OÜ, autorid: Jane Teresk, Olga Batuhtina, Rasmus Ink, Linda Li Arro ja Liisbeth Põldre ning „Kaa” arhitektuuribüroolt Doomino Arhitektid OÜ, autor Pelle-Sten Viiburg.

Lisaks otsustas žürii tunnustada 3000-eurose ergutuspreemiaga võistlustöö „Oh”, mille autorid on Mark Grimitliht ja Irina Raud Viiskümmend üks miljonit üheksasada üheksateist tuhat kakssada kaks arhitektuuribüroo OÜ. Võistluse preemiaid rahastab Kadrina vald.

Katrin Uuspõld