Selgusid Rakvere kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused

Rakvere põhikooli õuel olev madalseiklusrada. Foto: Rakvere põhikool

Pühapäeva õhtul lõppenud Rakvere linna tänavuse kaasava eelarve rahvahääletuse võitis idee „Palermosse/linnametsa madalseiklusraja ehitamine“, mis sai 127 häält.

Kuna Palermos ja linnametsas käib palju jalutajad (ka lastega) ja olemasolev välijõusaal on vananenud, on võiduidee ettepanek rajada sinna populaarne madalseiklusrada, mis pakub lastele väljundit, arendab nende liikumisoskusi, tasakaalu ja füüsilist võimekust peale lihtsalt jalutamise, et muuta Palermo/linnamets veelgi atraktiivsemaks kohaks.

Teise tulemuse sai 84 häälega idee „Võimalusterohked tegevused Moonaküla mäel“, kolmanda tulemuse 71 häälega idee „Tammiku ja Palermo piirkonna arendus“, neljanda tulemuse 70 häälega idee „Seikluspark Moonakülla“ ja viienda tulemuse 31 häälega idee „Tammiku linnaosa mänguväljaku arendamine“.

Rakvere korraldas kaasavat eelarvet mahuga 30 000 eurot tänavu esmakordselt ning sellega jätkatakse edaspidi. Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul on Rakvere kogukondadel ja linnaosadel praegu paras aeg hakata planeerima ideede esitamist 2024. aasta kaasavasse eelarvesse. Ühtlasi soovitas linnapea enne ideede esitamist arutada neid kogukonnas või linnaosas, et milline oleks üks ja terviklik idee, mida esitada. „Nii ei hakka ideed omavahel konkureerima, nagu kujunes seekord kui esitati kaks tugevat ideed Moonaküla mäe arendamiseks. Samuti võib enne idee esitamist tulla ja nõu pidada linnavalitsuses, et rajatavad objektid oleksid ikka avalikus kasutuses ega oleks seotud eraomandis olevate objektidega,“ täpsustas Varek.

Ettepanekuid objektide kohta, mida võiks rahastada Rakvere linna 2023. aasta kaasavast eelarvest sai esitada 1. novembrist kuni 10. detsembrini 2022. Laekus 12 ettepanekut, mille vastavust kaasava eelarve tingimustele hindas linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Rahvahääletusele kvalifitseerus viis ideed. Kokku osales rahvahääletusel 291 Rakvere linna elanikku vanuses 16–84. Hääletada sai 1.–26. veebruarini digitaalselt volis.ee keskkonnas.

Rahvahääletusel enim hääli saanud idee realiseerimise korraldab linnavalitsus ja see viiakse ellu 2023. aastal.

Kuulutaja