Soojatootja N.R. Energy pälvis tõhusa kaugkütte märgised


Tõhusa kaugkütte märgise üleandmisel osalesid Ahto Tisler ja Siim Umbleja. Fotod: N.R. Energy OÜ

20. mail tunnustas Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing Eesti ühe suurima regionaalse soojatootja N.R. Energy OÜ üheksat küttepiirkonda tõhusa kaugküttesüsteem märgisega, mis antakse ettevõtetele, kes on investeerinud taastuvate energiaallikate kasutamisse.

Üheksa märgist anti Tarbja, Kaerepere, Kiili, Koigi, Märjamaa, Oisu, Tapa, Turba ja Vana­Võidu võrgupiirkondadele, mille elanikele N.R. Energy tänapäevaseid ja keskkonnasäästlikke küttelahendusi pakub.

Ettevõtte juhatuse liikme Ahto Tisleri sõnul on viimase kümne aasta jooksul investeeritud kaugküttesüsteemidesse üle Eesti ligi 15 miljonit eurot ning märgiste pälvimine on kahtlemata tunnustus ettevõtte senisele tegevusele. Tisler kinnitas, et loodud küttetaristud on säästlikud nii keskkonnale kui ka elanikele.

„Kuna keskendume peamiselt just väiksematele Eesti asulatele, siis on mahukate investeeringute elluviimine meie jaoks keerulisem kui see oleks suure hulga soojatarbijatega suurlinnades. Seda enam oskame märgiseid hinnata,“ tõdes Tisler.

Sel aastal investeerib N.R. Energy kaugküttevõrkude renoveerimiseks ja laiendamiseks kokku ligi 6 miljonit eurot ning suurimad investeeringud tehakse Tapa uue reservkatlamaja rajamiseks ja Rummu aleviku kaugküttesüsteemi terviklikuks renoveerimiseks, samuti Tapal uute tarbijate liitmiseks olemasoleva võrguga.

2019. aastal jätkatakse investeeringute ettevalmistamist ka Loksa, Rõngu, Märja, Laekvere, Klooga ja Orgita katlamajadesse ning Märja, Turba, Märjamaa, Laekvere, Klooga, Oisu ja Tarbja kaugküttetorustikesse. Kokku ulatuvad need investeeringud lähiaastatel veel umbes 8 miljoni euroni.

2018. aastal rekonstrueeris N.R. Energy kogu Loksa linna kaugküttetorustiku ning kokku ehitati 4,8 kilomeetrit uut eelisoleeritud torustikku hinnaga ligi 2 miljonit eurot. Tapal suurenes N.R. Energy omandis olevate uute soojatorustike võrk 0,4 km võrra, milleks ettevõte investeeris umbes 100 000 eurot.

Käesoleval aastal on Tapal kavas liita kaugküttega 30 tarbimiskohta (nende hulgas Kaitseliit, Leonhard Weiss OÜ, OG Elektra AS, Siseministeeriumi kinnistu, kortermajad jne) ning seejärel suureneb N.R. Energy omandis olevate soojatorustike üldpikkus 4,5 kilomeetrini.

Tisleri sõnul loovad investeeringud eelduse kaugkütte hinna langetamiseks soojatarbijatele. „Kaasaegsete küttetorustike rajamine vahendab soojakadusid ning lubab mitmel pool liituda uutel ettevõtetel ning elumajadel. Uued katlamajad töötavad efektiivsemalt ja kasutavad taastuvenergiat, mis omakorda lubab toota sooja keskkonnasäästlikumalt,“ rääkis Tisler.

Laia haardega N.R. Energy OÜ:

  • asutati 1997. aastal;
  • põhineb 100% Eesti erakapitalil;
  • varustab soojusenergiaga 23 kaugkütte võrgupiirkonda;
  • müüb soojusenergiat rohkem kui 30 mehitamata kaug- ja lokaalkatlamajast;
  • peamised kliendid on kortermajad, eramud, koolid, lasteaiad, spordihooned, tervishoiuasutused, kohalikud omavalitsused, asutused ja ettevõtted;
  • on tegev ka Eesti bituumeniturul.

Lähiaastatel 14 miljonit eurot investeeriv N.R. Energy OÜ uuendab ja kaasajastab maakondlike piirkondade küttetaristuid, sel aastal ehitab ettevõte uue katlamaja Rummusse