KredEx saadab noored Lääne-Virumaa karjäärivõimalustega tutvuma

IMGP9347

Sihtasutus KredEx viib põhikooli ja gümnaasiumi õpilased tutvuma atraktiivsete tööandjatega, et tekitada kooliõpilastes rohkem huvi oma piirkonnas olevate karjäärivõimaluste vastu.

Aivar Ojaperv

KredExi karjääriretkede raames avavad Lääne-Virumaa noortele oma uksed neli ettevõtet: ujuvkaide tootja Top Marine, põllumajandustehnikaga tegelev Agroproff, autofirma Rakvere Autotehnika ning toitlustusettevõte Virumaa Suurköögid.

Retkel osaleb Vinni-Pajusti 9. klass

„Koostöö KredExiga algas 2012. aastal, kui ettevõte oli käendajaks meie uue maja ehitamiseks võetud laenule,“ lausus Rakvere Autotehnika OÜ juhataja Anti Alavere. „Nüüd võtsid nad meiega ühendust ja palusid lapsi võõrustada. Mis meil selle vastu – tore, et lapsed näevad-kuulevad, kuidas meie valdkonnas töö käib.“

KredExi karjääriretkest Lääne-Virumaal võtab osa Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 9. klass. „Retkele saamiseks esitasid koolid oma taotlused, kus muu hulgas palusime kirjeldada, miks osaleda soovitakse ja kuidas hakatakse retkedel saadud teadmisi levitama oma koolis ja kasutama edasises õppetöös,“ selgitas KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Jarmo Liiver. „Kõigi laekunud sooviavalduste seast valis KredExi töötajatest koosnenud zhürii igas maakonnas ühe kooli. Arvesse võtsime nii õpetaja kui ka õpilaste motivatsiooni karjääriretkest osavõtmiseks, aga ka edasisi plaane õpitu ja kogetu rakendamiseks ning levitamiseks oma koolis ja maakonnas.“

„Otsest tegevuskava, mida lapsed meie juures võiksid teha, me välja mõelnud veel pole,“ lausus Rakvere Autotehnika juhataja Alavere. „Aga eks me jooksvalt näitame, kuidas autotöökojas asjad edenevad. Esialgu tuleb noortel piirduda ilmselt vaatamisega, praktilise tegevuseni jõuame vahest kunagi hiljem, kui mõnel noorel selle töö vastu juba tõsisem huvi.“

Lääne-Virumaalt kandideeris karjääriretkedele 8 klassi, kõige enam laekus sooviavaldusi Rakvere Reaalgümnaasiumist, lisas Liiver.

„Karjääriretkedest huvitatud ettevõtted on enamasti tootmisega seotud ettevõtted, kes on teinud KredExiga koostööd ja kelle tegevust toetas Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu,“ jätkas Jarmo Liiver. „Kindlasti on kõik karjääriretkedel osalevad ettevõtted atraktiivsed tööandjad oma piirkonnas, olles huvitatud ka järelkasvust. Oluliseks kriteeriumiks ettevõtete valikul oli ka see, et ettevõttel oleks, mida õpilastele näidata, sest KredExi karjääriretkede üheks eesmärgiks on, et õpilased saaksid oma silmaga tegevust jälgida ning võimalusel ka ise käed külge panna.“

„KredEx pakkus ise ettevõtetele osalemiseks võimalust ja meil oli hea meel, et paljud ettevõtted olid kohe nõus kaasa lööma, õpilased enda juures vastu võtma, et oma tegevust neile tutvustada. Äraütlejaid oli pigem üksikuid ja neilgi olid selleks mõjuvad põhjused.“

Noored lahkuvad kodupiirkonnast

„Noorte väljaränne maapiirkondadest on tõsine probleem, millega seisavad silmitsi paljud ettevõtjad üle Eesti ning mis pidurdab ka regionaalset arengut,“ lisas Jarmo Liiver. „Loodame, et karjääriretkede abil näevad noored oma piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid uue pilguga ja avastavad enda jaoks ka karjäärivõimalusi.“

„Paljud noored suunduvad peale õpingute lõppu oma kodupiirkonnast suurde keskusesse. Samas pakuvad ka maapiirkonnad haritud ja nutikale noorele põnevaid väljakutseid ning võimalust teha edukat karjääri. Põhikoolilõpetajad ja gümnaasiumi viimaste klasside õpilased on just selles eas, mil otsitakse oma kohta elus ja valitakse elukutset. Nähes reaalselt, mida erinevates ettevõtetes tehakse ja millised võimalused on kodupiirkonnas, aitame avardada noorte tulevikuväljavaateid.”

KredExi karjääriretked annavad noortele võimaluse omandada uusi teadmisi ja kogemusi otse keset ettevõtete igapäevategevusi. Õpilased saavad oma silmaga tegevust jälgida ja seal, kus võimalik, ka ise käed külge panna. Karjääriretkedest saavad osa 9.-12. klasside õpilased kaheksas maakonnas. Karjääriretkedel osaleb üle Eesti 31 ettevõtet.

Karjääriretke korraldab KredEx ning karjääriretkede läbiviimist rahastab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu.