Sotsiaalvaldkonna tublid tegijad tõsteti esile

Ühispilt tunnustusürituselt. Foto: Piret Saul-Gorodilov

Teisipäeval kogunesid maakonna erinevatest nurkadest Rakvere linnavalitsuse valgesse saali sotsiaalvaldkonnaga seotud inimesed. Räägiti ametkondade vahelisest koostööst ja tunnustati möödunud aastal sotsiaalvaldkonnas silmapaistnud töötajaid, toetajat ja tegu.

Piret Saul-Gorodilov

Rakvere linna sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket juhatas ürituse sisse ja rääkis, et lisaks tunnustamisele tõmmatakse kokku Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemis koordinatsioonimudeli rakendamise projekt. Loomulikult jätkub koostöö erinevate ametkondade vahel ka ilma projektita, mis sai Rakvere linnas alguse 2018. aastal.

Sisukas ettekandes kõneles MTÜ Maria ja Lapsed juhataja ning pereterapeut Karis Mugamäe läbipõlemisest ja enesehoidmisest sotsiaaltöös ning toonitas, et tuleb hoida pigem vaatlejapositsiooni, kui hakata otseselt nõu andma.

„Tervishoid ja sotsiaaltöö on väga läbipõimunud, kuna sageli sõltub inimese tervis tema sotsiaalsest toimetulekust,“ ütles Rakvere haigla sotsiaaltöötaja Valentina Komarova.

Ohvriabi spetsialist Merli Tammi-Jõeveer kinnitas: „Abistamisel ei ole võimalik üksi midagi ära teha, kõik toimib koostöös omavalitsustega ja sõltub nende poolt pakutavatest teenustest.“ Ta pöördus kinnituse saamiseks Rakvere vallavanema Maido Nõlvak poole, kes sõnas: „Kõige tähtsam on sotsiaalennetustöö, sest siis jäävad mitmed hilisemad juhtumid üldse ära. Alustada tuleb lapsevanemate koolitamisest, kellest kõik alguse saab.“

Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem Kristi Rist kiitis ametkondade vahelist koostööd ja teineteistelt õppimist. Kristi Risti tunnustati peale ettekandeid esimesena, kui aasta sotsiaalvaldkonna toetajat. Ta osaleb SPIN-programmis vabatahtlikuna, et toetada noori, kellel on oht sattuda kriminaalsele teele ning otsib alati uusi lahendusi, kuidas leida võimalusi, et veel paremini märgata ja toetada peresid.

Aasta sotsiaalvaldkonna töötaja kandidaate esitati kokku kuus ja nad kõik leidsid tunnustamist. Rakvere linna lastekaitsespetsialisti Airiin Apsi iseloomustati kui suure südamega töötajat, kes otsib alati lahendusi ja on valmis pühenduma ööpäevaringselt, et olla abivajavatele peredele toeks. Vinni valla sotsiaaltööspetsialist Robin Reest vääris tunnustust, olles suurepäraseks eeskujuks, kuna ei ole just sagedane, et noor mees leiab kutsumuse sotsiaalvaldkonnas ja kolleegid on tema tööga väga rahul. Urve Vogt on pikaajaliselt töötanud Haljala valla sotsiaalosakonnas, teinud juhitööd ja käinud ka kodus hooldamisel otse käsi külge panemas.

Kadrina valla lastekaitsespetsialist Kaili Treisalt oskab ja suudab seada oma töös esikohale lapse huvid ning on täpne, korrektne ja hinnatud kolleeg oma majas ja osakonnas. Kadrina valda jõudis teinegi tunnustus, sealne sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel töötab juba pikalt oma valdkonnas ning on moodustanud sotsiaalosakonna, mis kasvab ja areneb.

Rakvere haigla sotsiaaltöötaja Valentina Komarovat kirjeldati kui haigla südant, kelle on aega kõigi patsientide jaoks ning kes annab endast kõik, et iga haiglasse sattunud inimene tunneks ennast hästi ja kindlalt.

Aasta sotsiaalvaldkonna teona tõsteti esile Rakvere linnavalitsuse lastekaitse spetsialistide Airiin Apsi, Riina Allikmäe ja Helina Geide koostööd. Tunnustamisel toonitati, et nad pühenduvad iga pere toetamisele, oskavad vaadata pere kui süsteemi ja tervikut ega anna hinnanguid. Nende positiivne suhtumine on soe ja turvaline.