Suurtükiväepataljon tähistab juubelit rännakuga

kaitseväe uudis

Suurtükiväepataljoni sajanda aastapäeva tähistamine toob 16. jaanuaril Rakvere linna üle 200 suurtükiväelase.

Aastapäeva tähistamine algab kell 10 rivistusega Rakvere raudteejaamas, kus huvilised saavad tutvuda nii pataljonis täna kasutusel olevate 155mm ning 122mm haubitsatega kui ka Vabadussõjas kaugtuld taganud ajaloolise 76mm kahuriga M1900.

„Rakvere raudteejaam on meie jaoks väga tähtis koht – siit läks meie eelkäija Vabadussõtta, et pidada Rägavere lähedal esimesed lahingud. Mälestades ning andes au vapratele sõduritele, kõnnime me sama teed,“ ütles suurtükiväepataljoni ülem kolonelleitnant Arbo Probal ja lisas, et kõik linnaelanikud on oodatud Rakvere raudteejaama ees toimuvat rivistust vaatama ning rännakul osalevaid suurtükiväelasi tervitama.

Raudteejaamast liiguvad suurtükiväelased Vabadussõja ausamba juurde, kuhu asetavad pärja Vabadussõjas võidelnute ning langenute auks. Ausamba juurest minnakse Rakvere linnakalmistule, et mälestada Vabadussõjas suurtükipatarei ülemana võidelnud kapten Jaan Tõnissoni. Rännak lõpeb Rägavere ausamba juures. Rännakul osalejad on lahinguvarustuses ja kannavad teenistusrelvi, imitatsioonivahendeid ei kasutata.

Suurtükiväepataljoni asutamiskuupäevaks loetakse 16. jaanuari 1918, kui Eesti sõjaväelaste ülemkomitee ettekirjutisega anti korraldus alustada Eesti 1. suurtükiväebrigaadi formeerimist.

Kuulutaja

Rännaku marsuut. Allikas: Eesti Kaitsevägi