Tagasi nõukaajas?!?

 

vallbaum

Kui miski peale strippar Marko ja Tommy Cashi uute videote viimastel nädalatel tülgastavalt mõjub, siis on see tasuta ühistransport.  Olen juba korduvalt väljendanud, et tasuta ühistranspordi idee iseenesest on tagasiminek nõukaaega. Veelgi hirmutavam on aga sellega seonduv valitsev mentaliteet, mis paneb õõvastusega arvama, et vahest ei ole me mentaalselt sellest perioodist kunagi väljunudki…

Kes kardab oma tagumiku, kes koha pärast, kes teistsuguse arvamuse ning kes vastutuse pärast. Valdav enamus ühistranspordikeskustega seotud inimestest, ministeeriumi vastavatest ametnikest ning kohalike omavalitsuste esindajatest saab aru, et tasuta ühistransport on poliitiline valimislubadus, mille täideviimine on lubajaile auküsimus ning poliitilise profiidi lõikamise argument eesseisvateks valimisteks.

Valdav osa tavakodanikest saab aru, et tasuta lõunaid ei ole olemas ning me kõik maksame selle poliitilise lubaduse kinni, saades vastu tühjana sõitvad liinid, transpordiettevõtete altvedamise, kommertsliinide sulgemise ning ühistranspordi teenuse võimaliku kvaliteedi languse. Küll aga täidetakse üks valimislubadus! Igatahes – tehtud!

Selle asemel, et panna auru ettevõtluskeskkonna parandamisele ja kasutada raha maksutulu suurendamiseks, kulutatakse seda vähestki!

Ja vähesed julgevad öelda, et kuningas on alasti. Vaikitakse, kuna kardetakse oma töökohtade ja vale seisukoha pärast. Aga mitte selle pärast, milline inimene hommikul peeglisse vaadates vastu paistab?! Kaua jätkub Eesti rahval kannatust poliitilised valed otsused enda arvelt kinni maksta? Miks te, armsad sõbrad, nii teete, pärisorjuse aeg sai läbi juba mitu sajandit tagasi!

Eravestlustes julgetakse öelda, et idee ja eriti sellega kiirustamine, ilma uuringuteta otsuste tegemine ning kardinaalne senise süsteemi muutmine, on vale ja hukatuslik. Aga avalikult mitte! Vastava korralduse saanud ametnikud täidavad truualamlikult käsku ning valmistavad muudatusi ette. Poliitiliselt seotud ÜKTd ja maakonnaüksused ei julge vastuargumentidest iitsatadagi – seda võidakse tõlgendada vastutegevusena. Teeme nii, nagu öeldakse!

Skepsis kumab läbi enamuse maakonnajuhtide ja paljude ühistranspordikeskuste esindajate arvamustest. Samavõrd paistab läbi ka käsk ülaltpoolt olla nõus esitatud plaani ja väljakäidud lubadusega. Isegi Maanteeameti peadirektori intervjuust paistab välja skeptilisus ühistranspordi ideele ning Priit Sauk esitleb läbi ridade nõudepõhise süsteemi alternatiivi. Riigimehelik seegi!

Aga kõik ülejäänud?! Oma tagumiku nimel toetada ideed, milles perspektiivi ei ole, on valijate petmine! See on Eesti rahva petmine! Oma laste ja järeltulevate põlvkondade petmine ja eelkõige iseenda petmine.

Väidan, et nii oluline teema vajab numbrilist analüüsi ja tõestust, võtku uuringud ja arutelud aega palju kulub. 1. juuliks kiirustamine on selge märk valimiseelsest populismist, mitte rahva ja riigi tuleviku peale mõtlemisest. Kaugeltki mitte riigijuhi mõtlemisest.

Nõukaaeg on möödas! Oleks aeg ükskord olla tõeliselt julge ja seista oma tõekspidamiste ning parema tuleviku eest! Vaid sellisel juhul on meil lootus paremaks tulevikuks, paremaks Eestiks!

Einar Vallbaum,

Viru-Nigula vallavanem