Tantsukunstnik Rene Nõmmik huvitub inimesest

nõmmik 1

Rene Nõmmik on Kundas sündinud, üles kasvanud ja keskkooli lõpetanud tantsukunstnik, kes on viimased nädalad veetnud Rakvere Teatri proovides, et luua liikumine täna esietenduvale lavastusele „Puudutada kuud“.

Tõnu Lilleorg

Nõmmiku sõnul on tants väga lai mõiste. Peol kellegagi tantsides on see eelkõige võimalus suhtlemiseks ja lõõgastumiseks. Lavale viies muutub tants kunstiliigiks, mille kaudu saab edastada mingit mõtet või sõnumit.

Laval väljendub tants liikumiskeeles, mida võivad toetada ka muud vahendid nagu muusika, valgus, kostüümid. Tantsuetenduses saab kasutada ka üsna arusaadavaid kehakeelseid märke, nagu näiteks kehahoiuga seonduvad. „Õnnetu ja kurb inimene on alati kössis, õnnelik inimene käib rind ees, sest ta tunneb, et elu kannab teda,“ selgitas Nõmmik.

Tantsukunstnik leiab, et tantsukunst on teatud määral animistlik, sest me oleme kehalised olendid. „See on nii, me pole lihtsalt aju. See ühismõju, kuidas aju, keha ja süda töötavad, on väga huvitav asi, millest väga palju ei teata. Me ju ei tea, mis on hing, kus ta asub, kui ta olemas on. Kuidas ta tekib ja kuidas ta areneb,“ arutles ta.

Nõmmikule pakub oma töös eelkõige huvi inimene. „Mind huvitab inimene ja see, kuidas liikumise kaudu avalduvad tema mõtted, seisundid, olekud ja suhted,“ sõnas Nõmmik, lisades, et talle meeldib tantsu vaadata, seda luua, tantsijatega töötada. Siinjuures peab Nõmmik oluliseks, et tantsul säiliks selle salapära ja tõlgendamisvõimalus. „Liikumine on minu jaoks keel, mis on defineerimatu,“ ütles Nõmmik.

Erinevatel koreograafidel ehk tantsuloojatel on oma isikupärane liikumiskeel. Kaasaegse tantsu liikumiskeel on varieeruv, ei ole nii, et kõik liigutused saab sõnadesse ära tõlkida.

Nõmmiku sõnul pole midagi katki, kui tantsuetendust jälgiv vaataja ei saa sellest aru ja tunneb end justkui siil udus. See võib tulla harjumusest otsida selget tähendust, mida sõnateatrist pole raske leida, sest sõnadel on kindlad tähendused.

„Vaata tantsu nii, et tunne rohkem, kui et mõtled välja tähendust,“ andis tantsukunstnik soovituse.

Rene Nõmmik on tantsuteatri Fine 5 üks asutaja ja juhtfiguure. Fine 5 on Rakvere Teatri partner EV 100 koostöölavastuste projektis. Selle koostöö tulemuseks on täna esietenduv lavastus „Puudutada kuud“, mille üheks koreograafiks Nõmmik on. Lavastuse keskseks teemaks on vabadus, mis saabus Eestisse 90ndatel.

Nõmmiku sõnul on koostöö Rakvere Teatriga olnud väga meeldiv. „Meie tantsijad on väga inspireeritud koostööst näitlejatega, me naudime teineteise tööpõldu, see on erakordselt huvitav!“ oli ta enne esietendust elevil. „Nagu ka lavastaja Peeter Raudsepp ütles, võiks selliseid asju teha tulevikus rohkem,“ leidis Rene Nõmmik.

Lisaks „Puudutada kuud“ lavastusele esineb Fine 5 oma tantsulavastusega „25 tantsu“ Rakvere Teatri väikeses saalis 25. aprillil. Seal näeb isiklikke lugusid, mida jagavad publikuga Fine 5 praegused ja endised tantsijad. Koos Tiina Olleskiga astub mõneminutilise numbriga üles ka Rene Nõmmik ning selle numbri märksõnaks on valgus.

Tantsupisik hakkas külge koolipeol

Rene Nõmmik: „Minu tee tantsuni oli tegelikult väga ootamatu. Koolipeol hakkasin tantsima ühe tütarlapsega, kes käis tolleaegses Kunda klubi liikumisrühmas ja kutsus mind sellega liituma. Loomulikult ma alguses ei läinud, see ei olnud isegi mõttes, siis aga ühel hetkel läksime koos paari sõbraga vaatama.

Peagi hakkasime seal esimesi tantsusamme õppima. Lisasin tantsu oma senistele harrastustele, milleks olid muusikaõpingud (akordion ja ka trompet) ja kergejõustik. Tantsumaailm tõmbas mind kiiresti enda sisse, kuna ühendas füüsilise aktiivsuse kujundliku mõtlemise, musikaalsuse ja rütmilisusega.

Hakkasime käima esinemistel ka väljaspool Eestit. Meie juhendaja Natalie Neigla oskas hästi motiveerida. Kui keskkooli lõpus tuli valida eriala, soovitas mu klassijuhataja arsti elukutset, kuid reaalained mulle väga ei istunud. Viisin paberid tantsuerialale ja sain sisse.“

Nõmmikul on ka täna Kundaga kontakt olemas, sealses muusikakoolis õpetab tema õde ning linna lähistel elavad ema ja vend.

Koostööd Rakvere Teatriga peab Rene Nõmmik väga huvitavaks.

Foto: Kristo Kruusman