Tapa kaugkütja N.R. Energy investeerib linna soojusvõrku ligi miljon eurot

N.R. Energy Tapa linna kaugkütte katlamaja.
Foto: N.R. Energy

Soojatootja N.R. Energy paigaldab Tapa linna üle kilomeetri uusi soojustorustikke, et liita kaugküttega 13 uut tarbijat. Ettevõte investeerib linna soojusvõrkude arendusse kokku ligi miljon eurot.

„Mida rohkem tarbijaid liitub linna kaugküttega, seda soodsamaks muutub toasoe kõigile linnaelanikele,“ ütles N.R Energy juhatuse liige Nikolai Reisman. Uute soojustrasside rajamisega saavad endale kaugküttega liitumise võimaluse mitmed korteriühistud, eramajad ja ettevõtted ning ka Põllu tänaval asuv erihooldekodu.

Reismani sõnul liidetakse tänu sellele investeeringule linna kaugküttega ligi paarisaja elaniku kodud. Lisaks veel ka linnale olulised ehitised – Jaama tänaval asuv OG Elektra kaubamaja, Ülesõidu tänava ärihoone, õigeusu kiriku koguduse maja Pikal tänaval ning selle naabruses asuv Kaitseliidu Viru maleva Tapa malevkonna hoone.

Ehitustööd algavad oktoobri lõpus ja lõpevad 2024. aasta kevadel. Soojustrasside uued lisalõigud rajatakse kinnisel meetodil puurimise teel. „Selline lahendus on teede lahti kaevamisest kallim, kuid see-eest häirib oluliselt vähem linnaelanike igapäevast liikumist. Palume linlaste ees juba ette vabandust ehitustööde käigus tekkivate ebamugavuste pärast,“ ütles Reisman.

Linna soojustrasside arendamise projekt viiakse läbi koostöös Tapa Vallavalitsuse spetsialistidega. Uusi trasse hakkab ehitama OÜ Megido ning ehitusjärelevalvet teostab AS Infragate Eesti.

Reismani sõnul on kaugküte efektiivne ja üks keskkonnasõbralikemaid viise hoonete kütmiseks ning sooja vee saamiseks. „Erinevalt lokaalsest kütteallikast on see puhas, vaikne, mugav ja turvaline lahendus korter- ning eramajade, tööstus-, ühiskondlike- ja ärihoonete kütmiseks. Seevastu lokaalse kütteallikaga kaasnevad teatavad riskid – vingugaasimürgitus, kütuse või korstna süttimine, sädemed ruumis jms,“ lisas ta.

N.R. Energy kasutab Tapa linna kaugkütmiseks taastuvressurssi ehk Eesti hakkpuitu. „Linna soojatootmine on praegu Baltimaades üks kaasaegsemaid ja keskkonnasõbralikumaid,“ märkis Reisman.

1997. aastal asutatud ja täielikult Eesti erakapitalil põhinev N.R. Energy varustab soojusenergiaga 19 kaugkütte võrgupiirkonda üle Eesti ning müüb soojusenergiat mitmekümnest mehitamata kaug- ja lokaalkatlamajast. Ettevõtte peamised kliendid on kortermajad, eramud, koolid, lasteaiad, spordihooned, tervishoiuasutused, kohalikud omavalitsused, asutused ja ettevõtted, kellele tarnitakse soojusenergiat vastavalt Konkurentsiameti kehtestatud piirhindadele. Ettevõte on tegev ka Eesti taristuehituses bituumeniturul.