Tapa valla noored saavad stipendiumi taotleda

tapa_vapp

Veebruari keskpaigani on kõrgharidust omandavatel Tapa valla noortel võimalus esitada taotlus sihtstipendiumi saamiseks.

Toetusraha on võimalik taotleda Tapa valla koolides vähemalt põhihariduse omandanud ja Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tapa valda registreeritud isikul. Stipendiumi võimaldatakse üliõpilasele, kes on esimese semestri jooksul täitnud vähemalt 75 protsenti oma kinnitatud õppekava ainepunktidest. Taotlused tuleb esitada Tapa vallavalitsusele igal aastal hiljemalt 15. veebruariks. Stipendiumi suuruseks on tuhat eurot ning ühele isikule makstakse stipendiumi vaid ühel korral ja esimesel semestril. Raha saavad taotleda alates 2017. aastast kõrgharidust omandama asunud üliõpilased.

Stipendiumi idee autoriks ja vastava eelnõu esitajaks olnud toonane Tapa vallavolikogu esimees ja praegune aseesimees Reigo Tamm selgitas, et stipendiumiga püütakse aidata kaasa noorte iseseisvasse ellu astumisele, et noorte õpingud oleksid edukad ja laenudest vabad. „Jääme lootma, et pärast õpinguid tullakse siia tagasi tööd tegema ja kodu looma,“ sõnas ta.

Idee autor märkis, et kuna otsuse võttis vastu eelmine Tapa vallavolikogu enne ühinemist, siis nüüd peaks uue liitunud omavalitsuse volikogu eelnõu uuesti üle vaatama. „Taotleda võivad seda praegu kõik, kes nõudmistele vastavad. Aga pärast seda, kui vallavalitsus on taotlused kokku kogunud, peavad nad tegema oma kaalutletud otsuse, kas endise Tamsalu valla noortele ka stipendiumi antakse. Minu hinnangul peaks käsitlema kõiki tänase valla noori võrdselt ja mitte joont vahele tõmbama,“ oli Tamm veendunud ja kutsus kõiki Tapa valla noori julgelt stipendiumi taotlema.

Taotluse vorm on leitav valla kodulehelt www.tapa.ee/taotluste-vormid ja vallamajast.

Liisi Kanna