JELD-WEN vaatab noorte poole

 jeldwen2

JELD-WEN Eesti AS on suurim tööandja Rakveres ning uusi tööpakkumisi on ettevõttes pidevalt. See ei räägi aga personali voolavusest, vaid ettevõtte arengust ja tehnoloogia uuenemisest.

Tekst: Maris Marko

JELD-WEN Eesti AS Rakvere tehas on aastate jooksul tohutult arenenud. „1994. a. alustasime siin 24 töölisega, seda küll teise ärinimega,“ rääkis tehase direktor Marko Murro. „Rakvere tehase kasv ja areng on toimunud aastast aastasse, seda nii territooriumi, toodangu mahu kui ka tööliste arvu poolest.“

„Tehas asub täna 132000ruutmeetrisel territooriumil, tootmisalast pinda on ligi 30000 m2. Toodangu valmistamiseks kulutame 10000 m3 jagu saematerjali kuus. Tööd anname me 700 inimesele,“ loetles Murro.

JELD-WEN Eesti AS elas suhteliselt edukalt üle ka kriisiajad. „2008-2010. aastate majanduslanguse ajal olime olukorras, kus tuli otsida väljundeid uute turgude ja toodetega. See meil ka õnnestus, mis omakorda võimaldas hoiduda koondamistest ja palgakärbetest,“ tõdes tehase juht. „Enamik meie töölisi on meid hinnanud stabiilse ja kasvava tööandjana.“

Tark areng

„Tänase seisuga võib öelda, et olemasolev tootmismaht ei ole meie lagi ei vajaduse ega tootmismahtude poolest. JELD-WEN Eesti AS Rakvere tehas kasvab koos oma organisatsiooniga. Loomulikult oleme täna olukorras, kus kasv on osaliselt piiratud, seoses tööjõuturul toimuvaga,“ tunnistas Marko Murro. „Kuid selge on ka see, et ainult lühinägelik ettevõtja näeb kasvu potentsiaali inimeste arvu suurendamises. Tegelik kasv on võimalik ainult tehnoloogiliste uuenduste kaudu ning seda teed on JELD-WEN Eesti AS ka läinud.“

Rakveres tehakse JELD-WENi grupi pea kõigi Põhja-Euroopa tehaste jaoks standardtoodete joonised. Tehaseid Põhja-Euroopa piirkonnas on ettevõttel üldse nii Taanis, Rootsis, Soomes, Eestis kui Lätis. „Sellega seoses otsime oma meeskonda spetsialisti, kelle peamiseks tööülesandeks on CAD- ja SolidWorksi programmidega töötamine ja kaasajastamine koostöös nii-öelda maaletoojatega ning pakkuda kasutajatuge nende programmide kasutajatele, olla kursis nii praeguste kui ka tulevaste muutustega,“ tutvustas värskeimat tööpakkumist JELD-WENi Põhja-Euroopa regiooni joonestamise ja dokumentatsiooni osakonna juhataja Olar Vallimaa.

Noored on oodatud

JELD-WEN Eesti AS pakub inimestele igapäevast tööd kaasaegsetes tingimustes, aga teretulnud on ka noored, kel hariduse omandamine alles käsil.

„Oleme alati avatud praktikantidele, et pakkuda neile võimalust saada joonestamisalast töökogemust ning tutvuda selle valdkonna tööga suures kontsernis,“ märkis joonestamisosakonna juhataja Olar Vallimaa.

Kvaliteedijuhi Terje Alliksoo sõnul on rakenduskõrgkoolide praktikandid oodatud kvaliteediosakonda.

Lisaks eriala omandavatele noortele ootab JELD-WEN külla ka üldhariduskoolide õpilasi. Kooliõpilastele pakutakse võimalust tulla tehasesse klassiekskursioonile.

„Klassiekursioonide eesmärk on tutvustada ettevõtet kui potentsiaalset tööandjat ning näidata ametikohtade võimalusi tootmisettevõttes,“ selgitas Alliksoo. „Ekskursioonid on mõeldud eelkõige gümnaasiumite ja kõrgkoolide õpilastele, kuid teretulnud on ka põhikoolide õpilased, kellel on soovi tulla looduslootunnis välja. Ekskursioonide raames tutvutakse ettevõtte ajaloo ja tegevusega ning vaadatakse, mismoodi valmivad puidust uksed. Kõik õpilased saavad näha ja tunda reaalset tootmise olustikku ning aimu tootmise tugiüksustest. Soovi korral on võimalus peatuda kitsamatel valdkondadel, näiteks joonestamine, kvaliteet, personal.“

Varem on ekskursioone läbi viidud erinevatele vanuseastmetele, muuhulgas ka Junior Achievement Eesti SAga koostööd tehes ja korraldades ekskursioone majanduse või ettevõtluse suuna valinud õpilastele. Kaks aastat tagasi, kui Rakvere oli metsapealinn, külastas tehast ka suur hulk noorema vanuseastme õpilasi, kes personalijuht Reet Treiali sõnul nautisid ekskursioone väga ning olid nähtust huvitatud ja põnevil.

Ekskursioone viib läbi kvaliteedijuht Terje Alliksoo ning külastus tuleb eelnevalt meili teel kokku leppida aadressil inforakvere@jeld-wen.biz.

jeldwen1Foto:  Marko Murro ja Terje Alliksoo esitlevad vast valminud lenge, mis on valmis Soome poole teele asuma. Ka sellesse tsehhi vajatakse töökäsi. Foto: Maris Markold

Foto:  Eelmisest kuust said Tallinnasse oma tööruumid Baltikumi müügikontor, kontroller ja JELD-WEN Northern Europe COO Torben Porsholdt. Foto: JELD-WEN Eesti AS

jeldwen2 jeldwen1