Tapal alustas teenistust Taani kontingent

Kolmapäeva hommikul peeti Tapa linnakus tseremoonia, kus eelmise aasta kevadest liitlaste lahingugrupis teeninud Prantsuse kontingent andis vastutuse üle Taani kaitseväelastele, kes jäävad kahe rotatsiooniga Eestisse aastaks.

Tseremoonial osalesid kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Indrek Sirel, 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus, Taani Kuningriigi suursaadik Kristina Miskowiak Beckvard ning lahingugruppi panustavate riikide esindajad ja kaitseväelased.

„Loodame, et saabunud sõdurite teenistus tuleb väga sisukas, nagu oli ka eelmisel rotatsioonil. Saame väga palju õppida taanlastelt, kes kasutavad samu lahingmasinaid, mida kasutab Scoutspataljon,“ sõnas kindralmajor Indrek Sirel. Samas ütles kindralmajor Sirel, et loodetavasti õpivad taanlased eestlastelt, kuidas opereerib Eesti kaitsevägi.

„Liitlaste kohalolu Eestis demonstreerib NATO ühtsust oma territooriumi kaitsel. Liitlaste kohalolu toob kaasa erinevad võimekused, läbi mille saavad Eesti kaitseväelased aimu ja oskusi, kuidas liitlaste tehnoloogiaid kasutada,“ lausus kolonel Vahur Karus, kes tervitas saabunud üksust nende emakeeles.

Eestis missiooni alustanud Amadillo kompanii sai oma nime kunagise kompaniiülema major Anders Stæhr Storrudi auks, kes hukkus Afganistani missioonil. Amadillo oli olnud tema talismaniks.

Taanist Eestisse saabunud üksuse juured ulatuvad aastasse 1762, mil loodi Taani husaaride rügement. Kokku on üksuses ligikaudu 200 Taani kaitseväelast, kes opereerivad ka Eestis kasutusel olevate jalaväe lahingumasinatega CV90.

„Ootame põnevusega teenistusaega Eestis, sest teame, et siin on väga head väljaõppetingimused, mis aitavad arendada meie üksuse võimekust,“ sõnas Amadillo kompanii ülem major Tommy Sylvest.

Hetkel teenib Tapal paiknevas lahingugrupis kokku üle 1000 kaitseväelase. Lahingugrupi moodustavad Ühendkuningriikide kuninganna husaaride rügement ning Taani kuningriigi kontingendi sõdurid.

Ühendkuningriigi juhitud liitlaste lahingugrupi koosseisus hakkab Taani kontingent osalema erinevatel väljaõppeüritustel ning -harjutustel. Sealhulgas on taanlastel kavas osaleda ka kevadisel õppusel Kevadtorm.

Taani on NATO Põhjadiviisi staabi juhtriik. Põhjadiviisi ülesandeks on Eesti ja Läti kaitsetegevuse planeerimine. Otsus Põhjadiviisi asutamise kohta võeti vastu 2018. aasta juulis toimunud NATO tippkohtumisel Brüsselis.

NATO 28 liitlasriigi juhid otsustasid 2016. aasta juunis Varssavi tippkohtumisel muutunud julgeolekukeskkonna tõttu paigutada alliansi lahingugrupid Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poola. Eestis paikneva liitlaste lahingugrupi juhtriigiks on Ühendkuningriik, panustavateks riikideks on Prantsusmaa ja Taani. Tapale saabus esimene lahingugrupp 2017. aasta aprillis.

Kuulutaja

Taani üksuse rivistus. Foto: n-srs Jaan Vanaaseme