Teadaanne Lääne-Virumaa elanikele seoses õppusega Ussisõnad

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2023. aasta sügisel õppuse Ussisõnad, mille käigus antakse täiendväljaõpe ligi 10 000 maakaitsestruktuuri määratud reservväelasele. Õppus Ussisõnad toimub Kirde maakaitseringkonna vastutusalas 13.–22. septembril, sh ka Lääne-Virumaal.

Seoses üksuste formeerimise, väljaõppe läbiviimise ja üksuse vastutusalas koostegevuse harjutuste läbiviimisega toimub teedel ja erinevatel maa-aladel tavapärasest suuremas mahus reservväelaste liikumist. Lääne-Virumaal kasutatakse ajavahemikus 13.–22. september aktiivsemalt Tallinn-Narva maanteed, Põdruse-Kunda-Pada maanteed ja Võle-Vainupea-Kunda teed, samuti Rakvere ja Kunda linna teid. Õppuste ajal kasutatakse paukmoona Rutja õppeväljakul ning 19.–21. septembril Kunda linnas ja selle ümbruses.

Probleemide ja küsimuste korral palume pöörduda e-maili teel simon.regonen@kaitseliit.ee või tel 53000489.

Palume inimestelt mõistvat suhtumist ja toetavat käitumist!

Viru malev