Tehti lõplik otsus Rakvere riigigümnaasiumi osas

Kolmapäeval võeti Rakvere linnavolikogus vastu otsus L. Koidula 11b kinnistu võõrandamiseks Eesti Vabariigile riigigümnaasiumi tarbeks, osa rahvasaadikutest jäi lõpuni erimeelt.

Liisi Kanna

Riigigümnaasiumi ehitamise ja asukohavaliku üle on käinud pikk vaidlus ning ka uue hoone ideekonkursi võidukavandi selgumise järel jäädi Rakvere linnavolikogus eriarvamustele.

Otsuse vastu olid EKRE esindajad. Marti Kuusik tõdes, et olulise sammu tegemise eel puudub küsimuses üksmeel. „Varasemaga võrreldes on muutunud see, et kui alguses sai rääkida abstraktsetes kategooriates väljendudes, siis nüüd on meile selge, millist hoonet sinna tahetakse rajada, oleme näinud võidutööd. Pean tõdema, et kahjuks on osutunud tõeks minu, aga ka paljude teiste kartused, et see kavandatav hoonemaht sobib sinna kõnealusesse asukohta nagu sea selga sadul,“ lausus Kuusik.

„Põhjused on kahte sorti, ühed füüsilis-arhitektuursed, teised emotsionaal-intellektuaalsed,“ jätkas ta, tuues välja näiteks hoone agressiivse vormi, paigutumise osaliselt Koidula tänava peale ning uue hoone suhestumise punamonumendiga.

Kuusik kutsus üles mitte eelnõud toetama ja märkis, et kogu riigigümnaasiumit puututava protsessiga tuleks alustada otsast peale. Sama meelt avaldas ka fraktsioonitu Roman Kusma.

Kõhklusi uue koolihoone välimuse osas esines ka Reformierakonna ridades. Erakonna piirkonna esimees Aleksander Holst nentis enne hääletust siiski, et maa võõrandamist toetatakse. „Tundub see arhitektuurikonkurss milline tundub, ilu on vaataja silmades. Aga üldiselt on Reformierakond selle otsuse poolt, sest hoolime laste haridusest ja see annab tõuke paremuse poole,“ lausus Holst.

Valimisliidus Rakvere Heaks kandideerinud, kuid praegu Keskerakonna fraktsiooni kuuluvad Allan Jaakus ja Jüri Landberg lahkusid aga hääletuse ajaks saalist.

Volikogu esimees Mihkel Juhkami kommenteeris olukorda: „Rakvere linn on ajalooliselt, sõltumata erakondlikest liinidest, suutnud suuremad otsused kõik langetada niimoodi, et konsensust on oluliselt rohkem kui praegu. Aga eks ta nii ongi, et meil on 21 inimest volikogus ja ma usun siiski, et igal inimesel on õigus omamoodi arvata, see on isiklik otsus.“

Hääled kaldusid siiski maa võõrandamise kasuks ning riigigümnaasiumi rajamine L. Koidula 11b kinnistule sai lõplikult otsustatud.

Rakvere linnapea Triin Varek nentis, et kõik eeltööd kinnistu üle andmiseks on tehtud ning nüüd tuleb veel vaid leppida riigi esindajatega kokku aeg, millal notarisse minna. Edasine riigigümnaasiumit puudutav tegevus jääb Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldada. „Usun, et riik kaasab meid edasistes protsessides, kui head koostööpartnerit,“ lausus linnapea.

Rakvere riigigümnaasiumi ideekonkursi võidutöö „Pargielu“. Foto: Riigi Kinnisvara