Turvalisuse nõukogu pidas esimese töökohtumise

nõukogu

Teisipäeval toimus esimene töökohtumine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) juurde moodustatud maakondlikul turvalisuse nõukogul, kuhu kuuluvad erinevad turvalisuse ja tervise valdkondade ning omavalitsuste ja kogukondade esindajad. Varasemalt tegutses nõukogu Lääne-Viru maavalitsuse juures.

Nõukogu esimeheks valiti VIROL-i esindaja, Rakvere vallavanem Maido Nõlvak. Nõukogu peamiseks eesmärgiks on kujundada tervikpilt maakonna turvalisuse olukorrast ja luua ühtne süsteem siseturvalisuse arendamiseks maakonnas.

Esimesel kokkusaamisel anti ülevaade Lääne-Virumaa turvalisuse valdkonna olukorrast ja tulevikust, keskenduti kogukonnakeskse lähenemise olulisusele, täpsustati maakondlike nõukogude eesmärke, rolli ja esmaseid ülesandeid. Samuti lepiti kokku edasistes praktilistes sammudes, kuidas kaardistada turvalisuse olukord ja probleemid Lääne-Viru maakonnas ning võimalikud lahendused.

Maido Nõlvaku sõnul peab turvalisuse nõukogu maakonnas saavutama sellise populaarsuse, et iga kodanik ja kogukond teab selle olemasolust ning saab nõukogu liikmetelt antud valdkonna probleemidele vastused ja lahendused. „Eelkõige soovime oma tegevusi suunata üksikisiku ja kogukonna keskselt. Juba sellel aastal korraldame maakonnas vähemalt neli kogukondlikku ümarlauakohtumist piirkonna probleemide kaardistamiseks ja tegevuskavade koostamiseks.“

Kaasatud organisatsioonid on Politsei- ja Piirivalveameti Rakvere politseijaoskond, Kaitseliidu Viru malev, Päästeameti Ida päästekeskus, Keskkonnainspektsioon, Rakvere Haigla, MTÜ Haridusjuhtide Liit, Lääne-Virumaa Noortekogu, Karell Kiirabi, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse talitus, Rakvere Sotsiaalkeskus, Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus, Sotsiaalkindlustusamet, Maanteeamet, Eesti Naabrivalve, Lääne-Virumaa külade ühendus „MTÜ Virumaa Lootus“. Vajadusel kaasatakse rohkem asutusi ja inimesi.

Taolised turvalisuse nõukogud on moodustatud kõikides maakondades, nende tööd juhivad maakondlikud arenguorganisatsioonid (arenduskeskused või omavalitsusliidud), koordineerib Siseministeerium. Tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Kuulutaja

VIROLi juurde moodustatud maakondliku turvalisuse nõukogu kokkusaamine.

Foto: Marek Väljari