Virumaa turismiettevõtjad kohtusid Käsmus

Roman Kusma juhtimisel toimus arutelu, kus keskenduti omavalitsuste ja turismiettevõtjate koostöö parandamisele. Foto: VIROL

11. juunil toimus Käsmus, Lainela puhkekeskuses Virumaa turismiettevõtjate inspiratsioonipäev, kuhu tulid kokku turismiettevõtjad nii Lääne- kui Ida-Virumaalt, eesmärgiga edendada piirkonna turismisektori koostööd ja arengut.

Turismiettevõtjaid oli tervitamas Lääne-Viru omavalitsuse liidu juhatuse esimees Einar Vallbaum ning EASi ja KredExi ühendasutusest sihtkohtade arendusjuht Kristiina Jors, turismikoordinaator ja Virumaa turismisihtkoha arendamise organisatsioonijuht Maie Urbas ning Ida-Viru ettevõtluskeskusest turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Inspiratsioonipäeval tutvustati turismisihtkoha arendamise koostöömudelit, projekti tegevusi ja meeskonda. Visit Estonia esindaja Piret Koodi andis ülevaate ühenduse tegevustest ja uuest Puhka Eestis portaalist.

Päeva jooksul arutleti töörühmades erinevatel teemadel. Roman Kusma juhtimisel toimus arutelu, kus keskenduti omavalitsuste ja turismiettevõtjate koostöö parandamisele. Arutelu tulemusena tõi töörühm välja vajaduse ühisturunduse järele, korrapäraste ümarlaudade korraldamiseks ning kultuuriürituste ja linnakeskkonna parandamiseks. Lisaks rõhutati bürokraatia vähendamise olulisust ja käibemaksupoliitika mõju turismisektorile. „Planeeritava majutusteenuse käibemaksu tõusu ärajätmine või äärmisel juhul paariks aastaks edasi lükkamine, on äärmiselt tähtis, kuna praeguses olukorras, kus majandus on jätkuvalt languses, avaldab nii kõrge maksetõus turismisektorile hävituslikku mōju ja vähendab meie konkurentsivõimet. Samuti on toitlustuse ja kultuurisündmuste käibemaksu alandamine oluline samm, et muuta turismiteenused taskukohasemaks, mis omakorda toetaks sektori jätkusuutlikku kasvu ja arengut,“ sõnas Roman Kusma.

Tootearenduse töörühmas keskenduti Virumaa loodusturismi toote väljatöötamisele. Töörühma ettepanekud hõlmasid mitmeid konkreetseid samme, sealhulgas kohalike matkaradade ja Eurovelo lisamist ning spetsiaalsete sihtgruppidele suunatud teenuste loomist. Kolmas töörühm arutles, milliseid teenuseid ja tuge oodatakse Virumaa DMO mudelilt, et tagada turismiettevõtjate edukas areng ja koostöö. Esile tõsteti vajadus haridusasutuste ja turismiettevõtjate vahelise koostöö järele, samuti pakuti välja erinevaid koolitusi alates teenusedisainist kuni digioskuste arendamiseni, lisaks õppereisid, välisõppereisidel osalemine ja personaalsed nõustamised ettevõtjate juures.

„Inspiratsioonipäev oli tõeliselt viljakas, pakkudes ettevõtjatele võimalust üksteisega tutvuda ning jagada uusi ideid ja suuniseid tulevikuks,“ kommenteeris Virumaa turismisihtkoha arendamise organisatsiooni juht Maie Urbas.

Kuulutaja