Virupärane bränd väljendab iseloomu, uhkust ja erilisust

Brändi ja kohaturundusstrateegia esitlusel sõlmiti koostöölepe. Taustal näha disainiagentuuri Velvet loodud visuaal. Foto: Kristel Kitsing

Eile tutvustati Rakvere linnavalitsuse valges saalis Lääne-Virumaa brändi ja kohaturundusstrateegiat, mille missiooniks on muuta maakond mitte ainult märgatavaks, vaid ka vastupandamatuks sihtkohaks turistidele, ettevõtjatele ja elanikele.

Kristel Kitsing

Lääne-Virumaa on salapärane ja vääris enda väljendamiseks omapärast lahendust, kohanimest sai omadussõna, iseloomustas disainiagentuur Velvet Lääne-Virumaad. „Selles sõnas #virupärane väljendub iseloom, uhkus ja erilisus. Selles on lubadus pakkuda tavalisest erinevaid elamusi ja kogemusi. See kirjeldab enesetunnet, mida leida iseendas, kui külastad maakonda,“ selgitas Maris Teder disainiagentuurist Velvet. Kui igas Eestimaa paigas on nii mõndagi, mida imetleda, pole kuskil mujal nii rikkalikult erinevaid elamusi koos – see oli lähtepunktiks Lääne-Virumaa visuaalide loomisel.

Strateegia külastuskeskkonna eesmärgiks on, et nii eestimaalased kui ka välisturistid teaksid Lääne-Virumaad kui Eesti kõige mitmekülgsemat ja elamuste poolest rikkalikumat maakonda. Ettevõtluskeskkonna puhul on soov, et Lääne-Virumaa oleks tuntud kui ideaalne kodukoht, kuhu tulevad noored pered ja talendid, meisterlikud töötegijad ja spetsialistid ning sellest oleks huvitatud ambitsioonikad uuendusliku tööstuse ettevõtjad ja investorid. Elukeskkonna eesmärgiks aga, et maakonna inimesed (ka noored) tajuvad arengut ja energiat, näevad oma tulevikku Lääne-Virumaal, löövad arengutes kaasa, räägivad maakonnast uhkusega.

Lääne-Virumaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees ja Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum selgitas, et Lääne-Virumaa kohaturundusstrateegia on sündinud koosloomes ja koostöös kõigi maakonna omavalitsustega. Kui paar aastat tagasi maakonna uue arengustrateegia kallal tööd tehti, jõuti arutelude käigus selleni, et vajadus on  maakonna ühise turunduse ja mainekujunduse järgi. „Puudus ühtne maakondlik identiteet ja sõnumid, millega turundada kogu Lääne-Virumaad tervikuna,“ selgitas Vallbaum ja lisas, et iga valla jõupingutused üksinda jäävad selles valdkonnas pigem killustatuks ja ei too vajalikku tasakaalustatud mõju.

Haljala vallavanema Anti Puusepa hinnangul oli omavalitsuste jaoks oluline, et kohaturundus toetuks kolmele sambale – elanikud, ettevõtjad ja turistid. „Maakonna arenguks tuleb kõiki kolme valdkonda edendada, pildis hoida ja meie virupäraseid väärtusi teistega jagada,“ sõnas ta.

Rakvere linnapea Triin Varek lisas, et strateegia loomine ja eesmärkide sõnastamine loob tema arvates ühise arusaama, kuidas eristuda tugevate naabrite, Ida-Viru ja Harjumaa kõrval ning tuua esile Lääne-Virumaa säravamad pärlid.

„Jah, kõik me teame, et Lääne-Virumaa on imeline paik ja siin on hea elada, kuid omavalitsusjuhtidena on meil igapäevane ülesanne luua paremat elukeskkonda elanikele, elavdada ettevõtlust ja tuua maakonda uusi investeeringuid ning suurendada piirkonna atraktiivsust turistide hulgas,“ märkis ta.

Kuigi #virupärase kontseptsiooni loomine on Rakvere meeri arvates oluline, et tuua maakonna ühised väärtused jõulisemalt esile, on siiski väljakutse ühiste finantsvahendite leidmine turundamise jaoks. „Arvestades seda, kuidas riigipoolne tugi omavalitsustele järjest väheneb ja sunnib panustama senisest enam ressurssi nii sotsiaalhoolekandesse kui õpetajate palkadesse, nõuab see omavalitsusjuhtidelt selget arusaama ja head koostööd, et tegevustes ühiselt kokku leppida.“

Mis kujul ja millistes kanalites uus bränd avalikkusele nähtavaks saab? Esmalt on plaanis aktiveerida sotsiaalmeediaplatvormid, et jõuda laiema sihtrühmani ning kaasata kohalikke ja potentsiaalseid külastajaid. Suve hakuks on soov valmis saada virupärane veebisait, kus tutvustada piirkonna unikaalsust, pakutavaid elamusi ja praktilist teavet külastajatele. Need on esimesed sammud, mille suunas lähiajal tööd tegema hakatakse.