Võsu aleviku keskus otsib uut arhitektuurilahendust

Haljala vallavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit kuulutasid välja arhitektuurivõistluse, mille käigus otsitakse Võsu aleviku keskosale – Mere tänavale ning sellega liituvatele tänavatele ja avalikele alleedele – parimat ideelahendust. Arhitektuurivõistlus korraldatakse „Hea avalik ruum“ jätkuprogrammi raames.

Võsu keskseks liikumis- ja kohtumispaigaks on asulat läbiv Mere tänav, mis on ainus aleviku eri piirkondi ühendav sõidutee, mida läbitakse ka Lahemaa teistesse piirkondadesse sõites.

„Seetõttu on suvine liikluskoormus suur ning tänavaruum on autokeskne. Mere tänava kaks fookuspunkti – Võsu keskus ja Rannaklubi hoone koos haljasalaga – vajavad aleviku tulevikku silmas pidades ruumilist ümbermõtestamist,“ selgitas Haljala vallavanem Ivar Lilleberg.

Tema sõnul peab parim arhitektuurilahendus looma Võsu aleviku keskosale tervikliku, hästi toimiva, atraktiivse ning kaasaegse elukeskkonna, arvestama Võsu hooajalisusest tulenevat spetsiifikat ning kujundama Võsu keskusest sünergilise olemise- ja kohtumispaiga elanikele, suvitajatele ning külastajatele.

„Arhitektuurivõistluse käigus on oluline leida tasakaal populaarsust koguva suvituskeskuse ja meeldiva kvaliteetse elukeskkonna vahel ning pakkuda Võsu keskosale selgelt tajutavat terviklikku ideelahendust, mis loob hästi toimiva sidusa linnaruumi. Tulemuseks peab välja kujunema loomult kõiki kaasav, meeldiv, hästi funktsioneeriv ja mitmekesine avalik ruum, mis ühendab aleviku erinevad osad tervikuks, arvestab Võsu elanike arvu hooajalist dünaamikat ning toetab väikese ja rahuliku suvituskoha kuvandit,“ ütles „Hea avalik ruum“ programmijuht Kalle Vellevoog.

Haljala valla arengukava järgi on Võsu alevikust 2030. aastaks välja kujunenud omanäoline ning hubane puhke- ja turismikuurort. Lisaks rikkalikule kultuuripärandile, kvaliteetsele elukeskkonnale ja soodsale ettevõtluskeskkonnale on Võsul kümne aasta pärast välja kujunenud ka korrastatud ja kaasaegne väikekuurordile omane taristu. Arengukava järgi peaksid Võsul tekkima kaasajastatud avalik rand erivajadustega inimestele mõeldud supluskohaga, tervise- ja spaateenuseid pakkuvad ettevõtted, vabaõhulava, kaasaegne rannaklubi, talutoodete turg, turismiinfopunkt, jalgrattarajad ja parklad.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 11. detsember. Võistluse auhinnafond on 25 000 eurot.

Võistluse žüriisse kuuluvad Haljala vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn (žürii esimees), Haljala vallavolikogu kultuurikomisjoni esimees Krista Keedus, Võsu alevikuvanem (uus vanem valitakse 20. oktoobril), „Hea avalik ruum“ programmijuht Kalle Vellevoog, maastikuarhitekt Kerttu Kõll Eesti Maastikuarhitektide Liidust ning arhitektid Ivar Lubjak ja Tõnis Arjus Eesti Arhitektide Liidust. Žürii asendusliikmed on Haljala vallavanem Ivar Lilleberg ning arhitekt Kalle Komissarov.

„Hea avalik ruum“ programmi raames valminud ja valmivad linnakeskused ning peatänavad on kingitus Eestile 100. aastapäeva puhul, mille eesmärk on mõtestada Eesti avalikku ruumi ning viia see uuele tasemele. „Hea avalik ruum“ jätkuprogrammi raames viiakse 2019. aastal läbi neli arhitektuurivõistlust Tapa, Võsu, Paide ja Lihula linnakeskuste uuendamiseks.

Seni on arhitektuuriprogrammi raames uue ilme saanud linnakeskused Tõrvas, Põlvas, Raplas, Valgas, Võrus ja Kuressaares. Tänavu sügisel valmivad veel Elva linnakeskus ning Rakvere Pikk tänav.

Kuulutaja

Mere tänav Võsul. Foto: „Hea avalik ruum“