Politsei- ja Piirivalveamet muudab juhtimisstruktuure

DSC_1322

Lisaks Ida ja Lõuna prefektuuri juhtide vahetusele on lähitulevikus Politsei- ja Piirivalveametis (PPA) oodata teisigi muudatusi. Ida prefektuuris plaanitakse suurendada grupijuhtide arvu, lisaks loodetakse järgmisest aastast saada juurde piirkonnapolitseinike ametikohti.

 

Liisi Kanna

  1. veebruarist astub Ida prefekti ametisse Väike-Maarjast pärit Tarvo Kruup, seni selles ametis olnud Vallo Koppel läheb aga juhtima Lõuna prefektuuri.

Kui huvi Lääne-Virumaa arengu vastu pärineb tulevasel Ida prefektil koolipõlvest, siis Ida-Virumaa käekäiguga puutus Kruup kokku töötades Kaitsepolitseiametis kolm aastat just Ida-Virumaal. Alates 2014. aasta märtsist juhib Kruup kriminaalbürood Ida prefektuuris.

Isikliku visiooni ja suure eesmärgina tõi Kruup välja, et kui politsei kellegagi kontaktis on, peab sellel olema tulemus, mõju. „Politsei ei ole lihtsalt üks värviline auto, mis mööda linna tiirutab, mis iseenesest on ju ka oluline,“ arutles ta. Näiteks tõi Kruup esile n-ö politseinikud autost välja idee olulisuse.

„Mind väga ei köida statistikas jooksvad numbrid, vaid see tagasiside, mis tuleb linnadest, valdadest, küladest,“ rääkis tulevane prefekt.

Kagu projekt

Prefektide vahetuse kõrval ootavad PPAs ees teisedki muudatused, mille eesmärgiks timmida juhtimisstruktuure nii, et juhtidel jääks töötajate jaoks piisavalt aega. „Mitte kõikjal PPAs ei ole juhtidel oma inimeste jaoks piisavalt aega. See tuleb juba aegu kestnud töökorraldusest, mille puhul väikeste üksuste kõrval on ka selliseid, kus ühe juhi alluvuses töötab kümneid inimesi,“ selgitas Vallo Koppel praegust olukorda.

Ees ootavatest muudatustest kõneldakse märksõna „Kagu projekt“ all. Miks kagu? „Kagus on juhtimisulatuse määratlemisega kõrvuti käimas ka mitme maakonna politsei koondamine ühe mütsi alla. Põlva, Võru ja Valga politseijaoskonnad ühinevad Kagu politseijaoskonnaks,“ selgitas Koppel. Ta lisas, et põhjuseks on nende maakondade jaoskondade väiksus. „Selleks, et suurema koormusega perioodidel hästi juhtida ja sündmused ära teenindada, on vaja nendes maakondades reageeriva politsei jõud ühendada.“

Samas puudutab muudatus vaid juhtimist ning jaoskondade hooned jäävad kõigis kolmes maakonnas toimima. „Kõik teenused, mida sealt osutatakse, jäävad alles. Olgu nendeks siis uurimine, reageerimine patrulli näol, noorsoopolitseiniku töö või dokumentide andmine,“ rõhutas Koppel.

Muudatuse tulemusel koondatakse Eesti kaguosas töö vähemate juhtide kätte ja n-ö päris töö tegijaid saab olema rohkem. Samas ei ole tegu säästuprojektiga, vaid kogu juhtimisest vabaks jääv raha läheb samasse jaoskonda.

Ida prefektuur

Ida prefektuuris praegu vajadust jaoskondi liita ei ole. Kaguga sarnaselt on aga ka siin käimas arutelu väiksemate tööperede loomiseks. „Mõistliku suurusega tööperre kuulub reeglina 10-14 inimest, et ühel juhil ei oleks rohkem alluvaid,“ selgitas Koppel.

Niisiis peaks tulevikus olema rohkem grupijuhte, kes töötajate käekäigu järgi vaatavad. „Loomulikult tähendab rohkem juhte ka suuremat kulutust palgale, aga selleks on reservis rahalised vahendid olemas,“ lisas Koppel.

Isikukoosseis Ida prefektuuris suures plaanis siiski ei muutu, pigem plaanitakse olemasolevate inimeste hulgast osadele ka grupijuhi ülesanded anda. Esimese astme vahetud juhid teevad ka ise põhitööd, kuid pool tööajast võivad täita juhtimisülesanded.

Küll aga suureneb Rakvere politseijaoskonna koosseis kümnekonna patrullametniku võrra. Nimelt hakkab Tapal olema ööpäevaringselt patrullekipaazh.

Uuenduste osas tõi Vallo Koppel esile ka valitsuse lubaduse anda 2018. aastal raha juurde kiirreageerimisvõimekuse tõstmiseks ja kogukonnapolitsei tegevuse tõhustamiseks. „Otsused ei ole veel lõplikult tehtud, kuid see võib tähendada, et ka Rakvere jaoskond saab mõne piirkonnapolitsei ametikoha juurde,“ selgitas Koppel. „Meie soov on, et tuleval aastal oleks igal omavalitsusel vähemalt üks piirkonnapolitseinik.“

Hiljuti toimus kohtumine Lääne-Viru omavalitsusjuhtide ja Ida prefektuuri juhtkonna vahel. Kohalikud juhid tutvusid tulevase prefekti Tarvo Kruubiga (pildil ees keskel) ning praegune prefekt Vallo Koppel andis ülevaate PPAs plaanitavatest muudatustest. Foto: Liisi Kanna