Tapakad saavad valida viie ettepaneku vahel

DSC_1569

Tapa 2017. aasta kaasava eelarve hääletusele lähevad kaheksast esitatud ettepanekust viis: Jäneda küla laste mänguväljak, kalmistu värava ja kabeli esise korrastamine, koerte väljaheidete kogumise konteinerid kesklinna ja raudteejaama, Rutkaste terviseraja laiendus ning Valgejõe saare atraktiivsemaks muutmine.

Liisi Kanna

Tapa valla elanikud said tänavu kolmandat korda pakkuda välja ideid, mida kaasava eelarve raames teostada. Ettepanekuid sai esitada 5. märtsini ning eeldatav maksumus pidi jääme 20 000 euro piiridesse.

Tapa vallavanema Alari Kirdi sõnul esitatud ettepanekute hulgas üllatusi ei olnud. „Enamusi nendest teemadest oleme varem kuulnud ja eks nii mõnigi on plaanides sees, kuid seni raha puudusel tegemata jäänud,“ kommenteeris Kirt. „Nüüd siis ütleb rahvas, mida ta oluliseks peab.“

Ettepanekuid esitati kokku kaheksa, kuid hääletusele pääsevad neist viis. Vallavanem nentis, et otsuse langetas vallavalitsuse spetsialistidest koosnev komisjon. Ettepanekute puhul hinnati vastavust esitatud nõuetele.

Menetlusest kõrvaldati idee kaardistada ettevõtted ja teenused Tapa vallas, kuna komisjoni hinnangul ei ole tegu investeeringuga valla eelarve mõistes. Välja jäeti ka ettepanek koerte jalutusväljaku ehitamiseks, sest see ületanuks ilmselt eelarve rahalist mahutu. Hääletuselt jääb kõrvale ka laste rahvariiete soetamise idee, kuna need ei oleks avalikuks kasutamiseks ega pakuks avalikku hüve.

Hääletusele minevad ettepanekud

Jäneda külasse uue laste mänguväljaku rajamise maksumuseks võiks ettepaneku kohaselt arvestada 20 000 eurot. Idee põhjenduses seisis: „Olemasolev mänguväljak on amortiseerunud ja kohati ohtlik. On tarvidus ühtse, modernse ja innovaatilise mänguväljaku lahenduse järele.“

Tapa kalmistu värava ja kabeli esise korrastamise eeldatavaks maksumuseks on 15 000-20 000 eurot. „Kalmistu peavärava ja kabeli esine on enamuse ajast pehme ja porine. Kuna seal on kõige rohkem käimist, oleks kena see korda teha. Siis saaksid kõik puhta jalaga oma lähedasi vaatamas käia,“ öeldi selgituses.

Ettepanek esitati ka koerte väljaheidete kogumiseks konteinerite paigaldamiseks Ülesõidu, Laia ja Valve tänavale, Jaama- ja Kirikuparki ning bussijaama juurde. „Valve tänava raudtee äärne ala on täis koera väljaheiteid. Kui konteinereid on tihedalt, siis on inimestel mugavam need ära visata ning seeläbi saab juurutada lemmikloomade järelt koristamist,“ seisis põhjenduses. Ühe konteineri maksumus on umbes 160 eurot.

Välja pakuti ka mõte Rutkaste terviseraja laiendamiseks. Ettepanekus selgitati, et Tapa linna veepuhastusseadmete tagant algab Rutkaste terviserada, mida seni püüdnud korrastada väike seltskond vabatahtlikke. Probleemiks on umbes 1,5km pikkune lõik, mis algab puhastusseadmete tagant ja kulgeb kuni Valgejõe sillani. Sillani pääseb kuiva jalaga vaid talvel läbikülmunud maaga või suvel põuaga.

Viienda ideena osaleb hääletusel Valgejõe saare atraktiivsemaks muutmine, mille eeldatavaks maksumuseks 10 000. „Ettepanek on Valgejõe saarel asendada praegu halvas korras olevad pingid korralikega. Kuna suvel käiakse ka suplemas, võiks olla puhkealal vähemalt üks riietuskabiin. Korda võiks teha ka lagunenud trepi, mis viib silla juurde,“ seisis selgituses.

Hääletuse korraldus

Esitatud ettepanekutega saab tutvuda veebikeskkonnas www.volis.ee. Hääletus toimub 27. märtsist 5. aprillini valla veebilehe kaudu.

Kel arvuti kasutamise võimalus puudub, saab hääletada Tapa Linnaraamatukogus ja selle harudes Moel, Lehtses ja Jänedal. Osaleda saab iga vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht hääletuse ajal on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas. Hääletada saab kuni kolme meelepärase idee poolt.

Ideed reastatakse vastavalt saadud häälte arvule. Ellu viiakse enim hääli saanud idee, ning juhul, kui selle maksumus jääb alla 20 000, on võimalus ka pingereas järgmisel.

Kaasava eelarve hääletusel osaleb idee muuta Valgejõe saar atraktiivsemaks. Foto: Liisi Kanna