11 sammu, mida teha, kui ei saanud kooli sisse

Paljudele gümnaasiumilõpetajatele on suvekuud ärev aeg, oodatakse infot, kas saadi soovitud kooli ja erialale sisse. Sageli on populaarsematele erialadele konkursid suured ning võib juhtuda, et soovitud erialale esimesel korral õppima ei pääse. Mida teha, kui esialgne plaan tuleb ümber mõelda?

Lisavastuvõtt

Nii mõneski koolis toimuvad sügisel veel lisavastuvõtud. Enamasti on tegemist kutsekoolidega ning erialadega, kuhu ei olnud esimesel korral loodetud arv sisseastujaid. Samuti võivad mõned algselt vastu võetud õpilaskandidaadid loobuda õpingutest ning pingeridades tahapoole jäänutel tekib uus võimalus.

Kindlasti tasub seda varianti kaaludes leida need erialad, mille vastu on endal huvi. Seda, kas ja millistes koolides ning erialadel on lisavastuvõtud, tasub uurida koolide kodulehtedelt. Õppeasutusi ning õpetatavaid erialasid on mugav otsida ja võrrelda uues haridusportaalis edu.ee. Kutsekoolide kohta leiad täiendavat infot ka kutseharidus.ee lehelt.

Talvine vastuvõtt

Paljudes kutse- ja kõrgkoolides toimub jaanuaris talvine vastuvõtt. Seda, kas ja millistes koolides on lisavastuvõtud, tasub uurida koolide kodulehtedelt. Enamasti on see info üleval novembri lõpuks, kuid soovitame koolidega juba nüüd ühendust võtta ning uurida, millistele erialadel nad talvel vastuvõtu korraldavad.

Avatud õpe või tasemeõppe ained täiendusõppena

Paljusid erialasid saad asuda õppima ka avatud õppes, mis on küll enamasti tasuline, kuid vastuvõtuperiood on sageli pikem ning õpingud paindlikumad. Teine võimalus on hakata läbima tasemeõppe aineid täiendusõppena. See aitab sul ennast ette valmistada järgmiseks sisseastumiseks ning samas saad õpinguid kombineerida töötamisega. Hiljem saad juba läbitud ained VÕTA abil üle kanda ning uuesti neid enam läbima ei pea. Paindliku õppe võimalustega saad tutvuda ülikoolide kodulehtedel.

Tööle

Alati on võimalus aasta pühendada töömaailmaga tutvuse tegemiseks. Kuid kasulik on meeles pidada, et statistika kohaselt leiavad erialase hariduseta inimesed sageli tööd ennekõike lihttöölistena – seega tasub läbi kaaluda ka kutseoskuste omandamise plaanid.

Võimalusel soovitame valida ettevõtte, mis tegutseb sulle huvipakkuvas valdkonnas. Siis saad teadmisi ja tuge ka edasiste õpingute kavandamiseks. Tasub uurida ka töökohapõhise õppe võimalusi. Töötukassa ja Tööelu portaalist leiad vajaliku info, kuidas ja kust tööd otsida, kuidas tööle kandideerida ning kuidas töömaailmas hakkama saada.

Ettevõtlus

Palgatöö pole mitte ainus võimalus raha teenida, sest eneseteostuse ja rakenduse võib ka leida ettevõtlusega tegeledes. Võib-olla on sul juba praegu mõni idee, mille käivitamiseks on nüüd aega ja energiat. Vajadusel saad tasuta nõustamist maakondlikest arenduskeskustest. Loe täpsemalt ettevõtlusega alustamise kohta Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt.

Töötuna arvele võtmine

Töö otsimiseks on mitmeid võimalusi aga tasub kindlasti kasutada ka Eesti Töötukassa tuge. Töötukassa saab aidata sul leida sobiva töökoha ning juhendab tööle kandideerimisel. Lisaks pakutakse vajadusel mitmeid tugiteenuseid nagu koolitus, tööpraktika jne.

Kui oled 17–29-aastane ja töö leidmine võtab oodatust kauem aega ning sul ei ole erialast haridust ega töökogemust, saab tööandja sinu tööle võtmiseks kasutada teenust „Minu esimene töökoht“. Antud teenuse puhul taotleb tööandja töötukassalt palgatoetust noore tööle võtmiseks. Uuri lähemalt „Minu esimene töökoht“ programmi kohta töötukassa kodulehelt.

Ajateenistuskohustus

Noormehed peavad oma karjääriplaani sobitama ka ajateenistuse kohustuse läbimise. Võib-olla on just nüüd sobivaim aeg? Ka 18–27-aastastel naistel on võimalus omal soovil ajateenistusse asuda. Eriti tasub kaaluda seda neil neidudel, kes näevad kaitseväeteenistuses ka oma tulevast elukutset. Kogu informatsiooni ajateenistuse kohta leiad Kaitseressursside ameti kodulehelt.

Vabatahtlik töö Eestis

Alati võib enda aega sisustada vabatahtliku tööd tehes, näiteks noorte-, sotsiaalkeskuses ja külaseltsis abistades, kodutute loomade varjupaigas loomade eest hoolitsedes või Eesti looduse heaks tegutsedes. Võimalusi on mitmeid. Info vabatahtliku töö ja võimaluste kohta leiad Vabatahtliku töö infoväravast.

Maailma avastama

Noortele on olemas mitmesuguseid pikemaid kui ka lühiajalisemaid programme ja projekte, mis võimaldavad saada välismaal õpirände kogemuse. Näiteks Euroopa vabatahtlik teenistus, lapsehoidjana töötamine, seljakotiga Austraalias (või mujal) töötamine ja rändamine, noorsoovahetuses osalemine vms.

On olemas nii tasuta kui ka enda finantseeringuid eeldavaid võimalusi. Enamasti vajavad need eelnevat ettevalmistuse aega Eestis. Kuid aasta on piisavalt pikka aeg ning miks mitte nüüd alustada ja aasta teises pooles juba minna. Vajaliku info leiad Rajaleidja veebilehelt.

Järgmiseks sisseastumisperioodiks valmistumine

Mõtle veelkord läbi oma eriala ja kooli valik ning planeeri seejärel oma sammud järgmiseks sisseastumisperioodiks valmistumisel. Seda saab teha paralleelselt eelnevalt nimetatud tegevustega. Soovitame lugeda valdkonna kirjandust, kasutada tudengivarju võimalust ning rääkida valdkonnas töötavate inimestega. Võimalusel vali vabatahtlik või tasustatud töö sulle huvipakkuvas valdkonnas.

Mõningad koolid organiseerivad ka õppeaasta jooksul sisseastumiskursusi (näiteks Kunstiakadeemia), vajadusel valmista ette läbimõeldud portfoolio. Alati on võimalik teemakohaseid kursusi läbida mõnes koolituskeskuses, rahvaülikoolis, täiendõppekeskuses vms. Muidugi peab arvestama, et kursused on enamasti tasulised.

Karjäärispetsialistiga plaanide arutamine

Kindlasti soovitame enda võimalusi ja soove arutada karjäärispetsialistiga, et endale sobivaim plaan kokku panna.  Eesti Töötukassa karjääriteenused on kõigile noortele ja täiskasvanutele tasuta, vajalik on vaid aeg kokku leppida. Sobiva aja saad kõige mugavamalt broneerida läbi e-töötukassa, logides sisse ID-kaardiga. Kokkuleppel karjäärispetsialistiga saad edasisi plaane arutada ka kodust lahkumata e-kirja või Skype teel.

Kõige tähtsam on säilitada rõõmus meel ja positiivne suhtumine. Ei ole olemas möödapääsmatuid olukordi – mitte midagi ei juhtu, kui sellel aastal ei õnnestunud huvipakkuvale erialale sisse saada, see võib õnnestuda järgmisel aastal! Mujal maailmas on üsna levinud, et teadlikult võetakse aasta vabaks ning proovitakse selle aasta jooksul välja mõelda, mida oma tulevikuga peale hakata.

Kristina Orion,

Eesti Töötukassa karjääriteenuste teenusejuht.

Kui kooli ei õnnestunud sisse saada, võib minna nõu küsima töötukassasse.

Foto: Liisi Kanna