Autoroolis telefoni näppimine toob kaasa trahvi

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Nutiseadmete kasutamine autoroolis on laialt levinud – küsitlusuuringu kohaselt on lausa 71 protsenti Eesti autojuhte viimase 12 kuu jooksul roolikeeramise ajal mobiiltelefoni kasutanud.

 

Kaius Mölder

 

Kolmapäeval lõppes kuu aega väldanud Maanteeameti kampaania „Kui juhid, siis juhi“, mis oli suunatud autojuhtidele, kes kasutavad auto roolis olles mobiiltelefone ja muid tähelepanu hajutavaid nutiseadmeid.

Kampaania korraldamist tingisid Maanteeameti tellitud küsitlusuuringu tulemused, mille kohaselt on viimase 12 kuu jooksul autot juhtides mobiiltelefoni kasutanud 71 protsenti Eestis elavatest autojuhtidest. Üle poole vastanuist tunnistas, et ei tahaks tegelikult autojuhtimise ajal telefoni kasutada, kuid tunnevad selleks kohutust. 35 protsenti juhtidest tunnevad end halvasti, kui sõidu ajal telefonile ei vasta.

Samas kaasreisijad on aina kriitilisemad – 77 protsenti elanikest eeldas, et juht peab sõidu ajal keskenduma juhtimisele ja mitte rääkima telefoniga.

Uuring tõi välja, et kõrvaliste tegevuste tõttu juhtub Eestis iga päev keskmiselt 2,1 liiklusõnnetust.

Politsei- ja Piirivalveameti ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametniku Kalmer Tikerpe sõnul on nutitelefonide kasutamine tõusev trend ja seda kinnitavad ka sihtsuunitlusega läbiviidud liiklusreidid.

Tikerpe rääkis, et kuna politseinikel lasub tõendamiskohustus, siis filmitakse videoseadmetega autoroolis mobiiltelefoniga rääkijad üles. Nii ei ole juhil hiljem võimalik eitada, et ta sõidu ajal millegi keelatuga tegeles. „Põhiline, mida juhid hiljem enda õigustuseks ütlevad on, et nad vaid korraks võtsin kõne vastu“, nentis Tikerpe.

Palju on tabatud rikkumisi ametiauto roolist, mille juhid ajavad tööasju ning on pidevas ühenduses näiteks tööandjaga. Sellistel puhkudel soovitab Tikerpe soetada ametisõidukitesse „käed vabad“ süsteem või lahendada probleem mõnel teisel viisil, et juht ei peaks töökohustusi täites seadust rikkuma. Tabatud juhid peavad maksma kuni 80 eurot trahvi.

Tikerpe tõi näite Inglismaalt, kus selle aasta alguses karmistati autoroolis nutitelefoni kasutamise eest saadavaid karistusi. Trahv on üsna soolane – 200 inglise naela. Kui tegemist on algaja juhiga, jääb viimane sõiduõigusest sootuks ilma. Samas kinnitas juhtivkorrakaitseametnik, et trahvimisest olulisem on siiski juhtide teadvustamine, et mobiiltelefoni kasutamine autoroolis võib kaasa tuua rasked tagajärjed.

Sellest, et nutiseadme või mobiiltelefoni kasutamine roolis on väga laialt levinud, annavad tunnistust ka nädala jooksul läbi viidud politseireidid, kus tabati üle neljasaja rikkuja. Tikerpe sõnul läheb veel kaua aega, enne kui juhid aduvad, et rooli taga ei tohi nutiseadmeid kasutada.

Foto: Kaius Mölder