Väljapressimistes ja orjastamises süüdistatav kamp astus kohtu ette

Vels ja co

Nädala alguses jätkus Harju Maakohtus kõmuline kohtuprotsess üheksa Virumaa mehe üle, keda süüdistatakse mitmes raskes kuriteos, millest enamik pandi toime Lääne-Virumaal. Süüdistuse kohaselt kuulusid enamus mehed Tallinnast juhitud kuritegelikku ühendusse, mille ninameheks oli allilmas tuntud autoriteet Andrei Kuzjakin.

Kaius Mölder

Süüdistuse järgi juhtis Kuzjakini kamba Rakvere haru Urmas Vels, kes koos kikkpoksijast poja Aap Velsi ja teiste kohtualustega panid toime rea kuritegusid. Sissetulek saadi peamiselt varguste ja väljapressimistega, makstes samas Tallinnas asuvale juhile teatava protsendi teenitud summadest.

Peale nimetatud tegevuste süüdistatakse asjaosalisi veel orjastamises, kelmuses, dokumentide kuritarvitamises ja varastatud esemete hoiustamises. Kriminaalmenetluse käigus arestiti süüdistatavatelt sõidukeid, kinnistuid ning muud vara koguväärtusega ligi veerand miljonit eurot.

Üks tõsisemaid süüdistusi puudutab orjastamist. Orjastamise ohver sattus kaklusse Aap Velsi tuttavatega. Süüdistuse kohaselt kohtus järgmisel päeval Vels mehega ja teatas, et kakluse eest on viimane talle suure summa võlgu. Järgnes peksmine ja mõnitamine, millega Vels allutas mehe oma tahtele.

Edaspidi tuli ohvril teha Velsi ja tema tollase elukaaslase talus erinevaid töid. Samuti osales isik käsu peale mitmes kuriteos. Kui mees keeldus kuritegudes osalemast, ähvardati teda, tarvitati füüsilist vägivalda ning lubati võlasummat suurendada. Hirmu tõttu osales ohver kütusemahutist diislikütuse varastamises, traataia ja postide varguses ning kindlustuskelmuses, mille eesmärk oli lavastada liiklusõnnetus ja petta välja Audi A8 kindlustusraha.

Muuhulgas tegeleti süüdistuste kohaselt väljapressimistega. Ühes jõugule süüks pandavas episoodis sekkuti ärimeeste rahavaidlustesse, lubades aidata üht osapoolt raha kätte saamisel. Kuigi võlgnik maksis oma võlad, pressiti temalt vägivalla ähvardusel jätkuvalt välja üha suuremaid summasid. Väljapressimine kestis kolm aastat ja lõppes alles 2015. aastal, kui mehed kinni peeti.

Endine edukas võitlussportlane Aap Vels sai süüdistuse teiseski väljapressimises, mille pani toime 2013. aasta juulis Rakvere lähedal Vinni vallas asuvas kütusetanklas. Süüdistuse kohaselt pressiti raha välja mehelt, kes olevat väidetavalt jätnud kuriteo kaasosalise isale töötasu maksmata. Vels nõudis kannatanult koheselt tuhande euro maksmist, lubades muidu ta teise ilma saata.

Üks süüdistusepisood puudutab kinnistu väljapetmist. Omaniku eksitamiseks mõtlesid kurikaelad välja jutu, et ta jääb oma varast ilma, kuna see kirjutatakse peagi ohvri õe nimele. Vels soovitas kirjutada kinnistu ajutiselt oma jõuguliikme ema nimele, et ohvri õde maalappi endale ei saaks. Ohvri teadmatust ära kasutades vormistatigi 2014. aastal tehing ja kolm nädalat hiljem müüdi kinnistu suure vaheltkasuga maha.

Ükski kohtualune ennast neile inkrimineeritud kuritegudes süüdi ei tunnistanud, samuti eitavad mehed kuritegeliku grupi olemasolu. Mahukas kohtuprotsess jätkub.

Harju Maakohtus jätkus kohtuprotsess vargustes ja väljapressimistes süüdistatava jõugu üle (istuvad tagumises reas). Foto: Kaius Mölder